Blog

Možná vlastníte nemovitost, o které nevíte. Čas máte ovšem jen do konce roku.

19. 9. 2023

Máte nějaké nemovitosti v České republice? Nebo české kořeny a patříte k dědicům takových pozemků? A jste si jistí, že jste v registru zapsaní správně? Pokud ne a nenapravíte to do konce roku, o pozemky nenávratně přijdete – propadnou státu.


V České republice bylo v katastru nemovitostí k 1. červenci 2023 evidováno celkem 334 712 nemovitostí s neznámými vlastníky. Největší část těchto majetků tvoří pozemky. Jejich hodnota často šplhá i k řádům milionů Kč.


V souladu s novým občanským zákoníkem je rok 2023 posledním, kdy se můžete o nemovitost s neznámým vlastníkem přihlásit. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových proto každému doporučuje, aby nahlédl do seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků a situaci začal co nejdříve řešit. V opačném případě můžete o své nemovitosti nenávratně přijít.

Nedostatečně identifikovaní vlastníci
Nemovitost má nedostatečně identifikovaného vlastníka, jestliže vlastník není vůbec znám, a tedy v katastru o něm chybí jakékoliv informace, nebo v případě, že vlastníka není možné jednoznačně identifikovat, tzn. například není uvedeno datum narození či adresa.


Tato situace je poměrně specifická právě pro Českou republiku, a to s ohledem na její historii. Po nucené kolektivizaci během minulého režimu se mnoho lidí přestalo o své nemovitosti zajímat. Většina chyb pramení právě z období mezi lety 1948 a 1989. Nedostatečně identifikovány bývají často pozemky dědiců osob, které za minulého režimu emigrovaly.

O nápravu zápisu můžete požádat
Jak uvádí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových: „Podle katastrálního zákona je povinností každého vlastníka nemovitosti udržovat údaje v katastru nemovitostí v souladu se skutečností.“ K nápravě problému nedostatečně identifikovaného vlastníka může dojít z podnětu samotného vlastníka. Ten musí katastrálnímu úřadu doložit své vlastnictví.


Jestliže v katastru nejsou uvedeny všechny potřebné údaje, je nemovitost považována za opuštěnou a dle § 1045 nového občanského zákoníku (89/2012 Sb.): „(2) Opuštěná nemovitá věc připadá do vlastnictví státu“.  Jestliže nechcete, aby nemovitosti, na které máte nárok, připadly státu, musíte se o ně přihlásit do 31. 12. 2023.

Věděl jsem, že prateta měla pozemky někde na Chrudimsku, ale zemřela dávno a na všechno se zapomnělo. U pozemků byly v katastru zapsány dvě Marie, ale ani u jedné nebylo datum narození. V Holubová advokáti mi pomohli dohledat, že obě Marie jsou ve skutečnosti jedna a tatáž osoba, a hlavně, že se skutečně jedná o mou příbuznou. Víc jak po čtyřiceti letech projednali dědictví a zapsali mě jako aktuálního vlastníka. Za jejich pomoc jsem jim vděčný. Sám bych to nedokázal.”


MUDr. Jiří Dostál

Začněte situaci řešit ihned
S ohledem na plynoucí čas je nutné začít jednat ihned. Jste-li přesvědčeni, že jste v seznamu našli nemovitost, která by mohla být evidována na vás nebo na někoho z vaší rodiny, obraťte se na Holubová advokáti. Poskytujeme jednorázové konzultace a jsme schopni vás zastoupit i v průběhu celého řízení. Pokud údaje nejsou kompletní, zajistíme, aby bylo zřejmé, že majetek nebyl opuštěn, a předejdeme propadnutí státu. Nejčastějším výsledkem šetření bývá zahájení řízení o pozůstalosti. Ať už žijete v České republice nebo v cizině, pomůžeme vám dohledat chybějící informace a dokumenty, všechny údaje pak necháme zapsat do katastru nemovitostí a případně pomůžeme s projednáním pozůstalosti. Neváhejte se na nás obrátit.