GDPR, DPO a osobní údaje

Klienti nás hojně vyhledávají v oblasti týkající se ochrany osobních údajů a nakládání s nimi, které vychází z obecného nařízení o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR).

Toto obecné nařízení je závazné pro všechny společnosti, instituce a organizace, které nakládají s osobními údaji svých klientů, uživatelů či zaměstnanců.

 

Ochrana osobních údajů a funkce pověřence

Pro několik desítek veřejných subjektů vykonáváme činnost pověřence pro ochranu osobních údajů (tzv. DPO). Pravidelně je školíme, kontrolujeme a informujeme je o novinkách z oblasti osobních údajů. S tím úzce souvisí též poradenství v oblasti zákona o svobodném přístupu k informacím a zákona o registru smluv.

Pravidelně vystupujeme na konferencích, kde sdělujeme praktické zkušenosti z výkonu pověřence a také pověřence pro ochranu osobních údajů školíme.

Jsme autory knihy První zkušenosti s GDPR ve školství, která školám a školským zařízením pomáhá zorientovat se v problematice ochrany osobních údajů.

Právní poradenství v oblasti GDPR

Klientům poskytujeme právní pomoc zejména v následujících oblastech:

 • Poskytnutí pověřence pro účely GPDR
 • Poradenství při nakládání s osobními údaji, s jejich správou, ukládáním a sdílením (i v rámci firemního přeshraničního sdílení)
 • Nastavení vnitřních procesů, aby odpovídaly požadavkům GDPR
 • Komplexní implementace GDPR
 • Zastupování klientů ve sporech o porušení ochrany jejich dat
 • Zastupování před Úřadem pro ochranu osobních údajů
 • Zastupování subjektů (vlastníků údajů) při uplatňování jejich práv

Připravujeme následující dokumenty:

 • Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů
 • Prohlášení o ochraně osobních údajů
 • Smlouvy o zpracování osobních údajů
 • Smlouvy se zpracovateli osobních údajů
 • Interní směrnice
 • Záznamy o zpracování osobních údajů

Zajímá Vás tato oblast? Kontaktujte nás.

související reference

PaedDr. Mgr. Jan Kobliha

Přednáška byla výborně rozvržena a zpracována, na vznesené otázky paní magistra okamžitě odpověděla.

Kontaktní formulář