Blog

Po pěti letech Nejvyšší soud potvrdil, že cestovní kancelář účtovala storno důvodně

V roce 2018 odmítli zákazníci cestovní kanceláře na poslední chvíli odcestovat na Krétu z obavy z medikánu Zorbas, který se měl prohnat přes Středozemní moře. Cestovní kancelář odstoupení posoudila jako "bezdůvodné" a zákazníkům naúčtovala 100% storno. Byť nám případ v okamžiku převzetí zastoupení cestovní kanceláře připadal důkazně ložený ve prospěch cestovní kanceláře, museli jsme kauzu hnát až k Nejvyššímu soudu, kde cestovní kancelář i naše argumentace konečně dostala zastání. Proč?

Obvodní i Městský soud v Praze, které se případem zabývaly, došly k závěru, že protože letecké spojení na Krétu fungovalo, medikán nakonec neudeřil a všichni ostatní zákazníci zájezd absolvovali bez jakýchkoliv větších komplikací, nešlo aplikovat později za pandemie covid proslulé ustanovení § 2535 o. z. Na druhou stranu ale soudy evidentně cítily se zákazníky cestovní kanceláře, a proto se rozhodly použít výjimečné právní nástroje a oba žalobě zákazníků vyhověly s argumentací, že: "požadavek na zaplacení odstupného ve výši 100 % ceny zájezdu se jeví jako nepřiměřený, jeho uplatnění odporuje dobrým mravům a je zjevným zneužitím práva".

Jsme opravdu rádi, že se cestovní kancelář nevzdala a táhla případ s naší právní podporou až k Nejvyššímu soudu. Jako balzám pro uši cestovních kanceláří by měly působit například tyto závěry Nejvyššího soudu, kterých jsme se nakonec dočkali:

  • Bylo by v rozporu s ideou spravedlnosti, aby náklady nesla cestovní kancelář (agentura), která podle zájmu objednatele zajistila vše nezbytné pro uskutečnění zájezdu (rezervaci letenek, poplatky s tím spojené a minimálně ubytování v místě určení), a jen v důsledku obav či strachu z možných (ale zatím neexistujících) hrozeb v místě pobytu, což jsou subjektivní kritéria, nedošlo k realizaci zájezdu z důvodů na straně objednatele (zákazníka).
  • Požadavek na zaplacení odstupného nepředstavuje zneužití práva žalovanou, v situaci, kdy pro žalobkyni zaplatila veškeré služby spojené se zájezdem, komunikovala s ní, a z odstoupení žalobkyně od smlouvy neměla žádný prospěch, neboť pouhý den před odletem se jí nepodařilo najít náhradního zákazníka, v důsledku čehož propadly nejen platby za let, ale i platby za ubytování a stravování, které pro žalobkyni zajistila. Žalovaná se tak vůči žalobkyni nedopustila žádného nepoctivého jednání.

Řešíte spory se svými zákazníky? Rádi Vám pomůžeme. Řešení většinou netrvá 5 let jako v tomto případě. Jako prevence sporů funguje také náš reklamační paušál.

Stewards, paní Eva

Nikdo pro mě zatím tolik neudělal.

CK Livingstone

Opětovně děkuji za cenné rady. Lépe se mi dýchá, když vím, na koho se obrátit.

Jitka Popelková, jednatelka

Anders Thorsen Advokatanpartsselskab

Spolupráce pro mě byla velkým potěšením.

Anders Thorsen, partner, advokát

Kontaktní formulář