Zdravotnictví, poskytovatelé zdravotních služeb, úhradové spory

Dlouhodobě se specializujeme na právní poradenství v oblasti zdravotnictví. Poskytujeme právní služby jak pro pacienty, tak pro poskytovatele zdravotních služeb.

 

Vysoká odbornost

O tématech z oblasti zdravotnického práva přednášíme na vysokých školách a konferencích pro odbornou i laickou veřejnost. K tématům také pravidelně publikujeme odborné příspěvky. Jsme spoluautory komentáře k zákonu o náhradě újmy způsobené povinným očkováním.

 

Právní služby pro pacienty

Jsme velmi úspěšní při zastupování pacientů ve sporech se zdravotními pojišťovnami o výjimečnou úhradu léčby dle § 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění. Jedná se o pomoc pacientům, kterým lékaři indikovali léčbu, jež není hrazená z veřejného zdravotního pojištění, a pojišťovna ji nechce zaplatit. Naší specializací jsou také právní otázky související se závěrem života a smrti. Pomůžeme Vám například připravit dříve vyslovené přání pacienta.

Právní služby pro poskytovatele zdravotních služeb

Zajišťujeme komplexní právní servis pro poskytovatele zdravotních služeb a lékárny, zejména:

  • Založení poskytovatele zdravotních služeb
  • Získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb
  • Příprava smluv s pacienty a dodavateli
  • Převod lékařské nebo lékárenské praxe
  • Uzavření smluv o úhradě zdravotní péče ze zdravotního pojištění
  • Úhradové spory se zdravotními pojišťovnami

 

Náhrada škody a stížnosti

Standardně zastupujeme pacienty a jejich rodiny v případech, které souvisejí s poskytováním zdravotních služeb. Vedle uplatňování náhrady škody připravujeme podání stížností na Českou lékařskou komoru, Českou stomatologickou komoru nebo na krajský úřad a výjimečně i trestní oznámení.

Zajímá Vás tato oblast? Kontaktujte nás.

související reference

Stewards, paní Eva

Nikdo pro mě zatím tolik neudělal.

Stewarts, britská AK

Spolu s Holubová advokáti jsme pomohli českému občanovi získat šestimístné odškodnění za zranění.

Rebecca Huxford, associate

Domácí péče Tachov

Děkujeme všem z kanceláře, kteří se podíleli na vedení našeho sporu o úhradu za poskytnutou zdravotní péči.

Manželé Procházkovi, majitelé

Kontaktní formulář