Blog

Neoprávněné podnikání v cestovním ruchu: co je za něj považováno?

Asociace cestovních kanceláří České republiky (ACK“) vytvořila nového vzdělávacího průvodce pro podnikatele s názvem (Ne)oprávněné podnikání“, který stručně vysvětluje nejpalčivější problémy v oblasti cestovního ruchu. Tato brožura obsahuje vše, co je nutné o této problematice vědět. Od vysvětlení pojmu neoprávněného podnikání v oblasti cestovního ruchu, přes informaci, kdy se neoprávněné podnikání považuje za přestupek a kdy za trestný čin, až po vysvětlení, co je a není zájezd, a jak založit cestovní kancelář. Jedná se tedy o průvodce, který pomůže se neoprávněnému podnikání vyhnout. 

ACK pro své téma neoprávněného podnikání v cestovním ruchu získala představitele největších organizací, kteří upravují pravidla pro cestovní ruch v České republice. Na základě rozsáhlých diskuzí zahrnujících zástupce z Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, České obchodní inspekce, Asociace českých pojišťoven, zástupce cestovních kanceláří a Asociace cestovních kanceláří České republiky, vznikla iniciativa pro vydání potřebné brožury s názvem "(Ne)oprávněné podnikání", tedy praktického řešení, jak vysvětlit pojem neoprávněné podnikání v cestovním ruchu a hlavně, jak mu předcházet. 

Partnerka naší advokátní kanceláře Klára Dvořáková, jakožto přední odbornice na oblast práva v cestovním ruchu, se autorsky významně podílela na přípravě této brožury. Jejím úkolem bylo mimo jiné zajistit, aby informace reflektovaly všeobecnou praxi. 

V této publikaci je využíván tzv. check list, podle kterého je možné zkontrolovat, jestli se v konkrétním případě jedná o neoprávněné podnikání či nikoliv. K tomu slouží 5 hlavních charakteristických znaků pro neoprávněné podnikání, tj. soustavnost, samostatnost, jednání  vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem zisku. Pokud podnikání všechny tyto znaky splňuje, jedná se o neoprávněné podnikání. Brožura obsahuje i konkrétní příklady s vysvětlením.

Celou brožuru najdete zde: Brozura_ACK_13-3-2024_1.pdf (mpo.cz)

Pokud by čtenář této publikace postrádal nějaké informace, na jejím konci je souhrn zdrojů, ze kterých autoři čerpali. Anebo je možné problém s naší kanceláří konzultovat. Pokud vás článek zaujal, nejste si jistí oprávněností svého podnikání, nebo potřebujete poradit s jinou otázkou z oblasti cestovního ruchu, neváhejte nás kontaktovat.

Stewards, paní Eva

Nikdo pro mě zatím tolik neudělal.

CK Livingstone

Opětovně děkuji za cenné rady. Lépe se mi dýchá, když vím, na koho se obrátit.

Jitka Popelková, jednatelka

Anders Thorsen Advokatanpartsselskab

Spolupráce pro mě byla velkým potěšením.

Anders Thorsen, partner, advokát

Kontaktní formulář