Blog

Krizové situace v cestovním ruchu: Jak se s nimi vypořádat?

Asociace cestovních kanceláří ČR („ACK“) vytvořila brožuru, která se zabývá řešením krizových situací v cestovním ruchu. Tyto situace zahrnují například zranění nebo úmrtí osob, významné škody na majetku, nebo na životním prostředí. Ačkoliv se ve většině případů nedá tato kritická situace předvídat, je možné se na ni připravit. Z tohoto důvodu vznikla tato brožura.

I když se každá kritická situace liší, díky zkušenostem z minulosti je možné vytvořit obecné návody, jak v takových chvílích postupovat. Brožura slouží jako průvodce, jak se v takových případech orientovat a koho kontaktovat se žádostí o pomoc.

Brožura je rozdělena do několika kategorií, například: dopady kritických situací na povinnosti pořadatelů zájezdů, práva cestujících během přepravy, komunikace v krizových situacích, zmizení či unesení klientů, úmrtí klientů v zahraničí nebo úmrtí zahraničních klientů cestovních kanceláří v ČR, a také ztráty zavazadel a osobních věcí.

Publikace využívá tzv. check-listy neboli přehledné dotazníkové vzory, které pomáhají dotyčnému rozpoznat, o jakou krizovou situaci se jedná, jaké kroky v jakém pořadí činit a také zaznamenat jejich splnění.

Brožura vznikla ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí České republiky, Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky, Českou asociací pojišťoven, Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky a zástupci z oblasti cestovního ruchu pod hlavičkou Asociace cestovních kanceláří ČR.

Klára Dvořáková, partnerka naší advokátní kanceláře a přední odbornice na oblast práva v cestovním ruchu, se také významně podílela na přípravě této brožury. 

Brožuru najdete zde: www.ackcr.cz (na liště vpravo).

Pokud jste se setkali s podobnou krizovou situací, potřebujete poradit v nějaké otázce týkající se cestovního ruchu, nebo potřebujete více podrobností o daném tématu, neváhejte nás kontaktovat.

Stewards, paní Eva

Nikdo pro mě zatím tolik neudělal.

CK Livingstone

Opětovně děkuji za cenné rady. Lépe se mi dýchá, když vím, na koho se obrátit.

Jitka Popelková, jednatelka

Anders Thorsen Advokatanpartsselskab

Spolupráce pro mě byla velkým potěšením.

Anders Thorsen, partner, advokát

Kontaktní formulář