Blog

Právo rodičů svěřit dítě do péče jiné osoby. Každodenní realita, jeden paragraf a řada otázek.

Každodenní péče o zdraví, vývoj, ochranu, výchovu, vzdělání a jiné potřeby dítěte je pro dva či dokonce jednoho rodiče náročný, ne-li až nadlidský úkol. Právě rodiče mají v důsledku rodičovské odpovědnosti primární právo i povinnost osobně zajišťovat všechny aspekty péče o své děti. Rodičovská odpovědnost vzniká okamžikem narození dítěte a zaniká, když dítě nabude plné svéprávnosti (obvykle dosažením věku 18 let). Na druhou stranu je zcela zřejmé, že rodiče v průběhu 18 let od narození dítěte věnují svůj čas i jiným záležitostem než jen péči o dítě. Jak je to možné?

Kromě mimořádných institutů jako je například soudní omezení rodičovské odpovědnosti nebo svěření dítěte do péče rozhodnutím soudu, existuje prosté právo rodičů svěřit dítě dočasně do péče jiné osoby. Tomuto svěření věnuje občanský zákoník jediný krátký paragraf. Nicméně tento způsob svěření je daleko běžnější a setkáváme se s ním v mnoha podobách v každodenním životě. Rodiče svěřují dítě do péče příbuzným, sousedům, školám, lektorům zájmových kroužků, táborovým vedoucím nebo zdravotnickým zařízením.

Pokaždé, když rodiče dítě svěřují dítě do péče jiné osoby, má toto svěření určitý rozsah. Ten je vymezen kombinací kritérií, jako jsou kritérium věcné, osobní, časové a místní. V souvislosti s určitým rozsahem a jednotlivými kritérii mohou navíc pro konkrétní svěření vznikat i další podmínky. Takovými dalšími podmínkami může být třeba zaplacení odměny za hlídání, nebo poskytnutí údajů o zdravotním pojištění dítěte.

Například při svěření dítěte do péče školy rodiče svěřují dítě do péče za účelem dohledu a poskytování vzdělávání (věcné kritérium), které zajišťují pedagogičtí pracovníci a další zaměstnanci školy (osobní kritérium), dle rozvrhu hodin (časové kritérium) a v typicky prostorách školy (místní kritérium). U škol je situace specifická, protože rozsah a pravidla péče/dohledu o dítě vymezují ve velkém právní předpisy. Oproti tomu například situace, kdy dítě hlídá babička, vyplývá buď z dohody mezi rodiči a babičkou nebo z ustálených zvyklostí.

Vezměme si třeba situaci, kdy ten, komu je dítě přechodně svěřeno do péče, s ním půjde na den otevřených dveří do místní zoo, kdy je vstup zdarma. U veřejných škol platí, že škola musí o akcích, které se konají mimo budovu školy, informovat rodiče alespoň jeden den před konáním akce. Škola tedy může vzít děti do zoo bez souhlasu rodičů, ale musí je o tom alespoň den předem informovat. Když by se ale jednalo o soukromou školku, která není zapsaná ve školském rejstříku, pak toto pravidlo neplatí. Pravidla výletů jsou pak obvykle upravena ve smlouvě mezi školkou a rodiči. No a pokud vezme dítě do zoo babička, tak ta to udělá, protože se buď individuálně s rodiči dohodne, nebo jsou obdobné výlety v rodině obvyklé.

Pečujete o děti, poskytujete jim vzdělání, organizujete volnočasové aktivity nebo výlety, tábory a jiné? Pak je dobré vědět, do jaké kategorie spadáte, abyste splnili zákonné povinnosti a předešli Vaší odpovědnosti. S právními otázkami týkajících se péče o děti máme bohaté zkušenosti a poskytujeme právní poradenství školám, vzdělávacím institucím i podnikatelům v cestovním ruchu poskytujícím služby dětem. Neváhejte se na nás proto v případě potřeby obrátit.

Stewards, paní Eva

Nikdo pro mě zatím tolik neudělal.

CK Livingstone

Opětovně děkuji za cenné rady. Lépe se mi dýchá, když vím, na koho se obrátit.

Jitka Popelková, jednatelka

Anders Thorsen Advokatanpartsselskab

Spolupráce pro mě byla velkým potěšením.

Anders Thorsen, partner, advokát

Kontaktní formulář