Mezigenerační plánování majetku, nástupnictví a mezinárodní dědictví

Naše advokátní kancelář byla jednou z prvních v České republice, která se zabývala poradenstvím v oblasti majetku v mezinárodním kontextu. Jsme vyhledávanou kanceláří v otázkách majetku a jeho předávání další generaci.

 

Majetkové struktury v Česku i mezinárodně

Soukromé klientele pomáháme strukturovat její majetek v českém  i v mezinárodním kontextu. Zabýváme se právní pomocí při strukturování rodinných investic jako jsou obchodní společnosti, společensky odpovědné firmy a projekty, nebo nemovitosti. Klientům radíme jak strategicky dlouhodobě udržitelně přistoupit k rodinnému majetku (s ohledem na budoucí generace) a jak ošetřit s tím spojená rizika.

 

Rodinné firmy a fondy

Poskytujeme poradenství při založení rodinných firem a fondů, které organizují a uchovávají rodinné jmění pro další generace. 

 

Dědictví

Poskytujeme poradenství v oblasti mezinárodního dědického práva. Tedy v případech, kdy se majetek zůstavitele nachází v různých zemích, nebo kdy dědicové mají různé státní občanství. V takových situacích může být dědické řízení složité, protože se řeší otázky týkající se různých právních systémů, mezinárodních smluv a právních norem. Rovněž je třeba dát pozor na daňové dopady v různých jurisdikcích. Spolupracujeme při tom s řadou mezinárodních kanceláří, díky kterým dokážeme doporučit následující kroky a způsob, jak hájit svá dědická práva. Zabýváme se projednáváním dědictví v rámci EU i mimo ni. 

 

Rozsáhlé zkušenosti s klientskými případy

Našim klientům jsme poskytli právní asistenci v těchto případech:

  • Založení rodinné fundace
  • Založení svěřenského fondu a sepsání závěti pro občana s dvojím občanství v ČR a USA, s majetkem v obou zemích
  • Zastupovali jsme v české klienty při vyřizování jejich dědictví v Jihoafrické republice, jejichž majetek byl také v Německu a v Chorvatsku
  • Zastupovali jsme české dědice při vyřizování dědictví v nejrůznějších státech Evropské unie
  • Poradenství občanům z Belgie, Švédska a Německa při dědictví po neznámých (neboli nedostatečně identifikovaných) vlastnících

Právní poradenství pro správu rodinného majetku

Našim klientům radíme především v těchto oblastech:
  • Asistence při plánování struktury majetku a jeho ochrany v ČR a v zahraničí
  • Pomoc při zakládání svěřenských fondů
  • Zakládání rodinných nadací
  • Příprava testamentů a dědických smluv v českém i mezinárodním prostředí
  • Zastupování v řízení o pozůstalosti, včetně komplikovaných mezinárodních dědictví

 

Ocenění

Naši právníci byli oceněni jako přední čeští poradci pro soukromou klientelu v rámci nezávislých hodnocení advokátních kanceláří, které vydávají Who's Who Legal (Lexology).

Zajímá Vás tato oblast? Kontaktujte nás.

související reference

Anders Thorsen Advokatanpartsselskab

Spolupráce pro mě byla velkým potěšením.

Anders Thorsen, partner, advokát

Leif Salomonson

S potěšením doporučuji Holubovu advokátní kancelář všem, kteří potřebují jakoukoli právní pomoc v České republice.

Darchitects

Holubová advokáti mně a mému klientovi pomohli vyřešit velice komplikovaný případ dědictví, který se nepodařilo vyřešit 20 let.

Ing. arch. David Černík

Kontaktní formulář