Školy a vzdělávání

Jsme specializovanou advokátní kanceláří pro veřejné i soukromé školy a školská zařízení, zřizovatele škol a další aktéry v oblasti vzdělávání. Obracejí se nás také rodiče a žáci, neziskové organizace, pořadatelé dětské rekreace nebo táborů.

 

Vysoká odbornost

Rozumíme potřebám těch, kteří se zabývají vzděláváním, tedy školám, školským zařízením, jejich zřizovatelům, vzdělávacím institucím i těm, kteří se podílejí na vytváření vzdělávací politiky. Aktivně spolupracujeme s nakladatelstvím Wolters Kluwer a přispíváme do jeho sekce Řízení školy. Jsme autory knihy První zkušenosti s GDPR ve školství.

Naše advokátka, Alice Kubů Frýbová, pravidelně přednáší v oblasti školství a také vyučuje na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.

 

Klientské případy

Nejčastěji řešíme případy týkající se provozu škol, ať už ve vztahu k rodičům, žákům nebo zaměstnancům. Jedná se o řešení nejrůznějších stížností, kázeňských prohřešků, šikany, výpovědí, neshod rodičů ohledně vzdělávání jejich dětí a jiné.

Soukromým vzdělávacím institucím nabízíme podporu při založení společnosti i při samotném podnikání. Připravujeme potřebné smlouvy, obchodní podmínky a staráme se o případy profesní odpovědnosti.

Poradenství

Školám a školským zařízením nabízíme:

 • Konzultace ke všem tématům, které ve škole řešíte
 • Výkon činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů
 • Zajištění whistleblowingu včetně příslušné osoby, a to i společně s Nenech to být
 • Přípravu správních rozhodnutí
 • Zastupování před soudy a jinými orgány
 • Zaměstnaneckou agendu
 • Zhodnocení uzavíraných smluv a jejich kontrolu
 • Přípravu a revizi smluv, školního řádu a jiných interních dokumentů
 • Řešení úrazů žáků či zaměstnanců
 • Založení společnosti a pomoc při každodenním podnikání (soukromé vzdělávací instituce)
 • Přípravu či kontrolu smluvní dokumentace s žáky nebo rodiči včetně všeobecných smluvních podmínek a přihlášek
 • Zastupování před úřady
 • Úpravu dokumentace pro účely GDPR
 • Zastupování ve sporech o úhrady školného
 • Poradenství v oblasti pojištění odpovědnosti
 • Školení na různá témata

Dalším aktérům ve vzdělávání nabízíme:

 • Přípravu stanovisek a analýz
 • Zastupování před soudy či jinými orgány (například při přezkumu maturit)
 • Přednáškovou činnost

Zajímá Vás tato oblast? Kontaktujte nás.

související reference

PaedDr. Mgr. Jan Kobliha

Přednáška byla výborně rozvržena a zpracována, na vznesené otázky paní magistra okamžitě odpověděla.

Kontaktní formulář