Nemovitosti a vlastnické struktury

Naše advokátní kancelář se věnuje právu nemovitostí od svého založení v roce 1991, tedy přes 30 let. Za tuto dobu získala rozsáhlé know-how a poskytovala právní pomoc v široké škále případů ohledně nemovitostí, jejich vlastnictví či sporů o ně. 

 

Právní případy

Řešíme běžnou agendu spojenou s vlastněním nemovitostí, ale i výjimečné případy. Například:

 • Poradenství pro developera, který staví lázeňské zařízení tzv. na zelené louce
 • Poradenství při prodeji paláce v centru Prahy
 • Vypořádání dědictví a prodej nemovitostí v Jižní Africe
 • Právní poradenství v oblasti identifikace neznámých vlastníků pozemků
 • Právní asistence při tzv. triplicitním vlastnictví, tedy v situaci, kdy v katastru nemovitostí byli zapsáni 3 stoprocentní vlastníci
 • Poradenství při převodu nemovitostí a založení společností určených k jejich vlastnictví (tzv. SPV)
 • Právní asistence při rozdělení domů na bytové jednotky a zřízení služebností

Služby pro vlastníky nemovitostí

Pro klienty zpravidla zajišťujeme:

 • Konzultujeme strategii při nákupu a prodeji nemovitostí v České republice i v zahraničí
 • Plánování a realizace vhodných struktur pro vlastnění  nemovitostí
 • Zakládání společností pro vlastnictví nemovitostí (SPV)
 • Zakládání svěřenských a nadačních fondů 
 • Zastupování při projednávání dědictví ohledně nemovitostí v České republice i v zahraničí
 • Spory o rozdělení a vypořádání spoluvlastnictví
 • Zřizování přístupu k nemovitostem přes pozemky jiných vlastníků
 • Poradenství při rozdělení domů na bytové jednotky
 • Sepisování kupních a rezervačních smluv i smluv o úschově

Zajímá Vás tato oblast? Kontaktujte nás.

související reference

Leif Salomonson

S potěšením doporučuji Holubovu advokátní kancelář všem, kteří potřebují jakoukoli právní pomoc v České republice.

Darchitects

Holubová advokáti mně a mému klientovi pomohli vyřešit velice komplikovaný případ dědictví, který se nepodařilo vyřešit 20 let.

Ing. arch. David Černík

MUDr. Jiří Dostál

Víc jak po 40 letech projednali dědictví a zapsali mě jako aktuálního vlastníka. Za pomoc jsem jim vděčný. Sám bych to nedokázal.

Kontaktní formulář