Blog

Možná vlastníte nemovitost, o které nevíte. Čas máte ovšem jen do konce roku.

Máte nějaké nemovitosti v České republice? Nebo české kořeny a patříte k dědicům takových pozemků? A jste si jistí, že jste v registru zapsaní správně? Pokud ne a nenapravíte to do konce roku, o pozemky nenávratně přijdete – propadnou státu.

V České republice bylo v katastru nemovitostí k 1. červenci 2023 evidováno celkem 334 712 nemovitostí s neznámými vlastníky. Největší část těchto majetků tvoří pozemky. Jejich hodnota často šplhá i k řádům milionů Kč.

V souladu s novým občanským zákoníkem je rok 2023 posledním, kdy se můžete o nemovitost s neznámým vlastníkem přihlásit. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových proto každému doporučuje, aby nahlédl do seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků a situaci začal co nejdříve řešit. V opačném případě můžete o své nemovitosti nenávratně přijít.

Nedostatečně identifikovaní vlastníci
Nemovitost má nedostatečně identifikovaného vlastníka, jestliže vlastník není vůbec znám, a tedy v katastru o něm chybí jakékoliv informace, nebo v případě, že vlastníka není možné jednoznačně identifikovat, tzn. například není uvedeno datum narození či adresa.

Tato situace je poměrně specifická právě pro Českou republiku, a to s ohledem na její historii. Po nucené kolektivizaci během minulého režimu se mnoho lidí přestalo o své nemovitosti zajímat. Většina chyb pramení právě z období mezi lety 1948 a 1989. Nedostatečně identifikovány bývají často pozemky dědiců osob, které za minulého režimu emigrovaly.

O nápravu zápisu můžete požádat
Jak uvádí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových: „Podle katastrálního zákona je povinností každého vlastníka nemovitosti udržovat údaje v katastru nemovitostí v souladu se skutečností.“ K nápravě problému nedostatečně identifikovaného vlastníka může dojít z podnětu samotného vlastníka. Ten musí katastrálnímu úřadu doložit své vlastnictví.

Jestliže v katastru nejsou uvedeny všechny potřebné údaje, je nemovitost považována za opuštěnou a dle § 1045 nového občanského zákoníku (89/2012 Sb.): „(2) Opuštěná nemovitá věc připadá do vlastnictví státu“.  Jestliže nechcete, aby nemovitosti, na které máte nárok, připadly státu, musíte se o ně přihlásit do 31. 12. 2023.

Věděl jsem, že prateta měla pozemky někde na Chrudimsku, ale zemřela dávno a na všechno se zapomnělo. U pozemků byly v katastru zapsány dvě Marie, ale ani u jedné nebylo datum narození. V Holubová advokáti mi pomohli dohledat, že obě Marie jsou ve skutečnosti jedna a tatáž osoba, a hlavně, že se skutečně jedná o mou příbuznou. Víc jak po čtyřiceti letech projednali dědictví a zapsali mě jako aktuálního vlastníka. Za jejich pomoc jsem jim vděčný. Sám bych to nedokázal.”
MUDr. Jiří Dostál

Začněte situaci řešit ihned
S ohledem na plynoucí čas je nutné začít jednat ihned. Jste-li přesvědčeni, že jste v seznamu našli nemovitost, která by mohla být evidována na vás nebo na někoho z vaší rodiny, obraťte se na Holubová advokáti. Poskytujeme jednorázové konzultace a jsme schopni vás zastoupit i v průběhu celého řízení. Pokud údaje nejsou kompletní, zajistíme, aby bylo zřejmé, že majetek nebyl opuštěn, a předejdeme propadnutí státu. Nejčastějším výsledkem šetření bývá zahájení řízení o pozůstalosti. Ať už žijete v České republice nebo v cizině, pomůžeme vám dohledat chybějící informace a dokumenty, všechny údaje pak necháme zapsat do katastru nemovitostí a případně pomůžeme s projednáním pozůstalosti. Neváhejte se na nás obrátit.

Stewards, paní Eva

Nikdo pro mě zatím tolik neudělal.

CK Livingstone

Opětovně děkuji za cenné rady. Lépe se mi dýchá, když vím, na koho se obrátit.

Jitka Popelková, jednatelka

Anders Thorsen Advokatanpartsselskab

Spolupráce pro mě byla velkým potěšením.

Anders Thorsen, partner, advokát

Kontaktní formulář