Náhrada škody, nehody, úrazy, pochybení ve zdravotnictví

Zkušenost, odbornost a přeshraniční dosah

Jsme vyhledávanou kanceláří pro náhradu škody na zdraví. Díky našemu členství v organizaci PEOPIL řešíme často případy náhrady škod způsobené Čechům v cizině a cizincům v České republice.

 

Uplatňování škod

Máme zkušenost s uplatňováním škod vzniklých z nejrůznějších příčin:

 • Pochybení při poskytování zdravotních služeb (na toto téma také často přednášíme)
 • Dopravní nehody, nehody při sportu a cestování (v rámci zájezdu nebo individuálně)
 • Poskytnutí zdravotní služby bez platného informovaného souhlasu
 • Školní úrazy
 • Následky očkování, včetně COVID-19 (na toto téma jsme dokonce napsali knihu)
 • Pokousání psem
 • Nepřiměřená délka soudního řízení

 

Příprava zahraničních reportů

Pro zahraniční kolegy zpracováváme tzv. Quantum Report a tzv. Liability Report k použití před britskými i jinými soudy v Evropské unii.

Mimosoudní jednání o náhradu škody

V rámci mimosoudního řešení pro klienty typicky zařizujeme:

 • Vyžádání kopie zdravotnické dokumentace
 • Stížnost na lékaře nebo poskytovatele zdravotních služeb
 • Znalecké posouzení nejrůznějších odborností
 • Mimosoudní uplatnění nároku u škůdce, pojišťovny nebo státu
 • Příprava mimosoudní dohody o narovnání

 

Zastoupení v soudním řízení o náhradu škody

Pokud mimosoudní jednání selže, zastoupíme klienty v řízení:

 • O žalobě o náhradu škody nebo nemajetkové újmy
 • O žalobě o výplatě pojistného plnění
 • O žalobě o náhradu škody způsobené státem

V případě, že řízení o náhradu škody trpí průtahy a je nepřiměřeně dlouhé, uplatňujeme za klienty nárok na poskytnutí zadostiučinění za nepřiměřenou délku řízení.

Zajímá Vás tato oblast? Kontaktujte nás.

související reference

Stewards, paní Eva

Nikdo pro mě zatím tolik neudělal.

Stewarts, britská AK

Spolu s Holubová advokáti jsme pomohli českému občanovi získat šestimístné odškodnění za zranění.

Rebecca Huxford, associate

Mgr. Jitka Hyrmanová

Mimořádné odborné znalosti ze zdravotnického práva a konkrétní zkušenost pro mě byly zárukou uplatnění mého práva.

Kontaktní formulář