Právníci

Dalibor Formánek

Advokátní koncipient
dalibor.formanek@holubova.cz

Klienti:
- oběti nehod a zanedbání lékařské péče
- obce, školy a veřejná správa
- podnikatelé v cestovním ruchu

Specializace:

- svobodný přístup k informacím
- ochrana osobních údajů
- náhrada újmy na zdraví
- mezinárodní právo soukromé


Jazyky:
- čeština
- angličtina


Vzdělání:
- Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Mgr., 2022)
- Právnická fakulta Jagellonské univerziny, Krakov, Polsko (2021-2022)

Dalibor v naší kanceláři začal pracovat už jako student. Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Během studia se aktivně podílel na činnosti studentského spolku a absolvoval několik krátkodobých a jeden semestrální studijní pobyt v zahraničí. Ve své diplomové práci se Dalibor zabýval otázkou střetu práva na informace a práva na ochranu soukromí a osobních údajů, z čehož těží i v současné praxi. Dalibora baví zdravotnické právo a případy s mezinárodním prvkem. Je empatický a rád komunikuje s lidmi. V kanceláři je zapojen především do práce na případech týkajících se náhrady škody, cestovního ruchu a školství.