Právníci

Štěpán Holub

Kontakt: stepan.holub@holubova.cz

Klienti:
- start-upy a IT společnosti
- cestovní průmysl
- mezinárodní rodiny a správci jejich majetku

Specializace:
- vícegenerační plánování
- právo nemovitostí
- právo obchodních společností
- obchodní mediace
- GDPR

Jazyky:
- čeština
- angličtina
- němčina
- švédština

Vzdělání:
- Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha (Mgr., 2004)
- Stockholmská univerzita (2000/2001)
Štěpán je specialistou na vícegenerační plánování v České republice. Na základě doporučení, byl zařazen do publikace Who's Who Legal jako přední odborník v České republice pro oblast „Soukromí klienti". Je jedním z mála členů společnosti Society of Trust & Estate Practitioners (STEP) z České republiky, kteří mají Trust & Estate Practitioner's ("TEP") kvalifikaci.

Štěpán se zájmem rád poradí lidem s podnikavým duchem nejen v právních záležitostech, ale také při strategii ve všech fázích jejich podnikání. Sám byl u zrodu několika velmi úspěšných projektů jak v České republice, tak i s mezinárodním rozsahem. Ochotně hledá inovativní způsoby řešení právních problémů, nebojí se využít know-how z podnikání i při řízení neziskových organizací. Při poradenství využívá své právní odbornosti a také praktických zkušeností z vlastního úspěšného internetového start-upu, který rozběhl už během studií na univerzitě.

Štěpán úspěšně zorganizoval řadu mezinárodních právních transakcí zahrnujících několik jurisdikcí a také úspěšně zastupoval své klienty před různými soudy, včetně Ústavního soudu v České republice. V poslední době se zaměřuje na implemetnaci evropského nařízení GDPR.

Opravdovou vášní je pro Štěpána pohyb v mezinárodním prostředí. Jeho rozsáhlá mezinárodní síť spolupracujících právníků mu pomáhá nalézt pro klienty vhodné právní experty ve většině zemí po celém světě. V roce 2014 byl hlavním organizátorem  Kongresu v Praze pro 550 právníků, kteří jsou členy organizace AIJA (Mezinárodní asociace mladých právníků).

Štěpán má kvalifikaci České advokátní komory a Bruselské advokátní komory jako mediátor pro obchodní a civilní spory. Získal také ocenění “Pro Bono advokát roku 2009” od České advokátní komory.