Právníci

Klára Dvořáková

Kontakt: klara.dvorakova@holubova.cz

Honorární konzulka Islandu v České republice

Klienti:
- podnikatelé v cestovním ruchu, sportovním a zábavním průmyslu
- poskytovatelé zdravotních služeb
- oběti nehod a zanedbání lékařské péče

Specializace:
- cestovní a sportovní právo
- profesní odpovědnost
- náhrada škody a újmy
- evropské právo

Jazyky:
- čeština
- angličtina
- francouzština

Vzdělání:
- Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Mgr. 2008, JUDr. 2011)
- Fakulta politických věd, Kansaská státní univerzita, USA (M.A., 2006)
Klára je přední odbornicí na cestovní právo. Je spoluautorkou první české komplexní právní knihy o cestovním právu: Cestovní právo (Dvořáková, roz. Havlíčková, K. Králová, R. Cestovní právo. Praha: C.H. Beck, 2015) a autorkou komentáře ke smlouvě o zájezdu v prvním jednosvazkovém Občanském zákoníku. Komentář (Praha: C.H. Beck, 2017 a 2019). Přednáší cestovní právo na právnické fakultě v Praze a na Slezské univerzitě v Opavě, pravidelně publikuje články a radí v právních otázkách týkajících se odpovědnosti, cestování a regulace cestovního ruchu. V roce 2020 přispěla do EU Collective Commentary about the New Package Travel Directive. Klára je také spoluautorkou komentáře z zákonu "Lex Voucher".

Klářinými klienty jsou především, cestovní kanceláře, cestovní agentury, hotely a ostatní podnikatelé zabývající se cestovním ruchem, kterým radí, jak začít s podnikáním nebo realizovat nové projekty: její tým je klientům k dispozici při řešení jejich každodenních záležitostí.

Klára na sebe upoutala pozornost českých médií poté, co úspěšně zastupovala klienty cestovních kanceláří v úpadku v rámci sporu o zaplacení doplatku pojistného plnění. Judikatura Ústavního a Nejvyššího soudu o kterou se Klára přičinila, vedla dokonce ke změně legislativy.

Klára je také zkušená advokátka zabývající se profesní odpovědností. Zvláště se zabývá újmou způsobenou zanedbáním zdravotní péče, nehodami během cestování nebo sportu – obzvláště pak při horolezectví. V současné době působí jako vedoucí Skupiny právních expertů Mezinárodní horolezecké federace (UIAA)  a jako lektorka Medicínského práva v rámci MBA Management a řízení ve zdravotnictví pro Business Institut v Praze a Cambridge Business School v Praze. Klára je spoluautorkou komentáře k zákonu o náhradě újmy způsobené povinným očkováním.

Klára je česká právní specialistka; nicméně vyzná se i v právu EU. Má praktické zkušenosti se zastupováním před Evropským soudním dvorem a před Evropskou komisí.