Blog

Pověřenec pro ochranu osobních údajů a poskytovatelé zdravotních služeb

Jednou z nových povinností, které zavádí Obecné nařízení o ochraně osobních údajů účinné od 25. května 2018 (dále jen „GDPR“), je povinnost někter&...

Nové povinnosti cestovních kanceláří a agentur

Prodejci jsou povinni informovat ve všeobecných obchodních podmínkách o způsobu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů nejpozději od 1. 5. 2016. Tato skutečnost vyplývá z ...

Slavnostní křest knihy Cestovní právo

Klára Dvořáková, advokátka Holubová advokáti, a Renata Králová, právnička Ministerstva pro místní rozvoj, pokřtily svou knihu Cestovní právo. Kmotrou knihy se stala n...

Ústavní soud potvrdil ústavnost rozsudků ve prospěch klientů cestovních kanceláří v úpadku

Klienti cestovních kanceláří v úpadku, které zastupuje Klára Havlíčková, advokátka Holubová advokáti, se v úterý 21. 7. opět přiblížili k vítězstv&...

Zabrání nová směrnice na podporu boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti utajení majetkové účasti ve společnosti?

Dne 20. května 2015 byla v plénu Evropského parlamentu schválena další, v pořadí již čtvrtá, směrnice na podporu boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Směrnice Evropského ...

Štěpán Holub převzal ocenění za nejlepší kongres v Praze v roce 2014

Štěpán Holub převzal jménem organizačního výboru mezinárodního právnického kongresu AIJA 13. května 2015 ocenění z rukou ministryně pro místní rozvoj a primá...