Blog

Žene se k nám whistleblowing, aneb co přinese nový zákon o ochraně oznamovatelů

9. 11. 2021

V Poslanecké sněmovně je právě projednáván nový zákon o ochraně oznamovatelů, který reaguje na evropskou směrnici o whistleblowingu. „Whistleblowing“ označuje situaci, kdy osoba – nejčastěji stávající či bývalý zaměstnanec, upozorňuje na neetické či nezákonné praktiky na pracovišti oznámením určité instituci. Nová úprava se dotkne všech zaměstnavatelů s více než 25 zaměstnanci. Do nich se budou započítávat i osoby vykonávající práci na základě dohod, na částečný úvazek či agenturní zaměstnanci. Úprava také dopadne na veřejné zadavatele mimo obce s méně než 5 000 obyvateli a další.


Všichni uvedení budou mít podle návrhu zákona povinnost zavést tzv. vnitřní oznamovací systém, a to do konce března 2022. Cílem úpravy bude poskytnutí ochrany osobám, které informují o porušování právních předpisů EU, zejména v oblastech veřejných zakázek, ochrany spotřebitele, ochrany soukromí a osobních údajů a ochrany životního prostředí. Oznamovatelem porušování práva EU může být nejen zaměstnanec, ale také uchazeč o zaměstnání, stážista či dodavatel. Za nedodržení povinností mají hrozit vysoké pokuty - až milion korun nebo 5 % z čistého obratu za poslední ukončené účetní období.

Návrh zákona je teprve projednáván v Poslanecké sněmovně, a proto nejsou ještě známy všechny jeho parametry. Čas k jeho přijetí se však vzhledem k tomu, že je Česká republika povinna směrnici implementovat do 17. prosince 2021, pomalu ale jistě krátí. Projednávání návrhu zákona máme v hledáčku, protože zatím návrh podle našeho názoru přináší více otázek než odpovědí. V návaznosti na finální podobu zákona Vám rádi pomůžeme se zavedením vnitřního oznamovacího systému, a to jak přípravou nezbytných vnitřních dokumentů, tak konzultací individuálního nastavení oznamovacího systému.


Sledujte nás na sociálních sítích Facebook, Twitter nebo LinkedIn.