Blog

Vystoupili jsme na mezinárodní konferenci se zaměřením na zdravotnictví

15. 7. 2019

Odbornice na zdravotnické právo a právnička Barbora Vráblová z kanceláře Holubová advokáti představila českou perspektivu evropské regulace proti padělání léčiv, a to konkrétně v kontextu povinného očkování. Vystoupila v červnu na zdravotnické konferenci Mezinárodní asociace mladých právníků (AIJA - International Association of Young Lawyers) v Curychu. Ta se konala vůbec poprvé a Barbora byla jednou ze čtyř zástupců České republiky.


Hlavním tématem konference byl volný pohyb zboží ve zdravotnictví v rámci jednotného vnitřního trhu. Účastníci probírali především to, jestli a do jaké míry existuje skutečný jednotný trh léčivých přípravků a zdravotnických pomůcek. Právníci z celého světa toto téma diskutovali z různých úhlů – například z pohledu vzájemného obchodu, v souvislosti s novými předpisy o zdravotnických prostředcích nebo s novými předpisy pro klinické studie, ve spojení se směrnicí o padělaných léčivých přípravcích a samozřejmě nezapomněli ani na změny ve spojení s Brexitem.

Barbora Vráblová se účastnila pracovní skupiny, která se zabývala směrnicí o padělaných léčivých přípravcích a představila českou perspektivu regulace EU v kontextu českého systému povinného očkování. Bylo obzvlášť zajímavé sledovat, jak se debata o padělání léčiv změnila v diskuzi o systému očkování v rámci EU. Toto téma budeme z právnického hlediska i nadále intenzivně sledovat.