Blog

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře nesmí požadovat konkrétní formu odstoupení od smlouvy o zájezdu

Revize všeobecných obchodních podmínek cestovních kanceláří je náš denní chleba. Typickou chybou, kterou v podmínkách nacházíme a kterou se snažíme cestovním kancelářím rozmluvit, je požadavek, aby zákazník v případě odstoupení od smlouvy dodržel nějakou konkrétní formu. Viděli jsme už, že zákazník musí odstoupení poslat písemně s dodejkou na adresu kanceláře, nebo naopak přinést osobně do sídla kanceláře. V případě, o kterém Vás budeme informovat, šlo zase o povinnost poslat odstoupení na jeden konkrétní email. Všechno uvedené je špatně a my se nyní můžeme při vylepšování praxe cestovních kanceláří opřít o nový rozsudek Nejvyššího soudu.

V Nejvyšším soudem řešeném případě šlo o situaci, kdy zákazník cestovní kanceláře odstoupil od smlouvy o zájezdu do Spojených arabských emirátů. Učinil tak až v den, kdy měl zájezd začít, protože právě v ten došlo k vyhlášení nouzového stavu a tehdejší vrchní státní představitelé doporučili necestovat do zahraničí. Odstoupení zaslal na emailovou adresu odstoupeni@invia.cz, přestože v obchodních podmínkách společnosti, na které smlouva o zájezdu odkazovala, bylo uvedeno, že klient zasílá odstoupení od smlouvy na odstoupeni@inviainternational.com. Jednalo se tedy o zaslání na jinou emailovou adresu, než byla uvedena ve všeobecných obchodních podmínkách, a cestovní kancelář odmítla takové odstoupení od smlouvy akceptovat. Případ se dostal až k Nejvyššímu soudu.

Nejvyšší soud připomněl, že podle ustanovení občanského zákoníku o ochraně spotřebitele nemusí být odstoupení vždy písemné a může mít různou povahu. Zákon nestanovuje žádné omezení prostředků komunikace. Z hlediska zachování lhůty je nutné akorát to, aby odstoupení ve lhůtě došlo druhé straně, čímž se rozumí, že se odstoupení dostalo do sféry cestovní kanceláře. V případě, že je odstoupení odesláno emailem, nelze požadovat, aby odstoupení přišlo v rámci otevírací doby cestovní kanceláře. Požadovat nelze ani žádná další výše popsaná omezení. Omezující ustanovení všeobecných obchodních podmínek jsou neplatná a v případě soudního sporu taková ustanovení všeobecných obchodních podmínek cestovní kancelář neochrání.

Chcete zrevidovat Vaše všeobecné obchodní podmínky? Kontaktujte nás.

Stewards, paní Eva

Nikdo pro mě zatím tolik neudělal.

CK Livingstone

Opětovně děkuji za cenné rady. Lépe se mi dýchá, když vím, na koho se obrátit.

Jitka Popelková, jednatelka

Anders Thorsen Advokatanpartsselskab

Spolupráce pro mě byla velkým potěšením.

Anders Thorsen, partner, advokát

Kontaktní formulář