Blog

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře nesmí požadovat konkrétní formu odstoupení od smlouvy o zájezdu

21. 3. 2023

Revize všeobecných obchodních podmínek cestovních kanceláří je náš denní chleba. Typickou chybou, kterou v podmínkách nacházíme a kterou se snažíme cestovním kancelářím rozmluvit, je požadavek, aby zákazník v případě odstoupení od smlouvy dodržel nějakou konkrétní formu. Viděli jsme už, že zákazník musí odstoupení poslat písemně s dodejkou na adresu kanceláře, nebo naopak přinést osobně do sídla kanceláře. V případě, o kterém Vás budeme informovat, šlo zase o povinnost poslat odstoupení na jeden konkrétní email. Všechno uvedené je špatně a my se nyní můžeme při vylepšování praxe cestovních kanceláří opřít o nový rozsudek Nejvyššího soudu.


V Nejvyšším soudem řešeném případě šlo o situaci, kdy zákazník cestovní kanceláře odstoupil od smlouvy o zájezdu do Spojených arabských emirátů. Učinil tak až v den, kdy měl zájezd začít, protože právě v ten došlo k vyhlášení nouzového stavu a tehdejší vrchní státní představitelé doporučili necestovat do zahraničí. Odstoupení zaslal na emailovou adresu odstoupeni@invia.cz, přestože v obchodních podmínkách společnosti, na které smlouva o zájezdu odkazovala, bylo uvedeno, že klient zasílá odstoupení od smlouvy na odstoupeni@inviainternational.com. Jednalo se tedy o zaslání na jinou emailovou adresu, než byla uvedena ve všeobecných obchodních podmínkách, a cestovní kancelář odmítla takové odstoupení od smlouvy akceptovat. Případ se dostal až k Nejvyššímu soudu.
 

Nejvyšší soud připomněl, že podle ustanovení občanského zákoníku o ochraně spotřebitele nemusí být odstoupení vždy písemné a může mít různou povahu. Zákon nestanovuje žádné omezení prostředků komunikace. Z hlediska zachování lhůty je nutné akorát to, aby odstoupení ve lhůtě došlo druhé straně, čímž se rozumí, že se odstoupení dostalo do sféry cestovní kanceláře. V případě, že je odstoupení odesláno emailem, nelze požadovat, aby odstoupení přišlo v rámci otevírací doby cestovní kanceláře. Požadovat nelze ani žádná další výše popsaná omezení. Omezující ustanovení všeobecných obchodních podmínek jsou neplatná a v případě soudního sporu taková ustanovení všeobecných obchodních podmínek cestovní kancelář neochrání.


Chcete zrevidovat Vaše všeobecné obchodní podmínky? Kontaktujte nás.