Blog

Štěpán Holub úspěšný u Nejvyššího správního soudu při hájení práv cyklistů

Nejvyšší správní soud rozhodl ve prospěch lidí jezdících na kole po pražském Karlíně. Zvýšila se naděje, že nejen na Praze 8, budou nyní více respektována práva lidí používajících k pohybu jízdní kolo.

Městská část Praha 8 v Karlíně zrušila v loňském roce tzv. karlínské cykloobousměrky, tj. jednosměrné ulice pro auta, do kterých mají cyklisté právo vjíždět oběma směry. Advokát Štěpán Holub z advokátní kanceláře Holubová advokáti s.r.o. proto podal v zastoupení spolku Auto*Mat návrh na zrušení opatření obecné povahy Prahy 8 k Městskému soudu. Městský soud tento návrh původně zamítl. Nyní ale Nejvyšší správní soud (NSS) zrušil rozsudek Městského soudu v Praze a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

NSS na rozdíl od městského soudu v první části konstatoval, že spolek občanů se sídlem na Praze 3 může podat žalobu proti opatření obecné povahy, které vydala městská část Praha 8. Důvodem je to, že členové tohoto spolku mají své zájmy na Praze 8. Kromě toho NSS vytkl Městskému soudu, že se nevyrovnal s řadou připomínek a konstatoval, že je rozhodnutí "nepřezkoumatelné". Městský soud se tak bude muset zákonností opatření obecné povahy Prahy 8 zabývat znovu.

NSS konstatoval, že při posuzovaní přiměřenosti opatření obecné povahy je třeba postupně zkoumat jeho vhodnost, jeho potřebnost a zda nelze požadovaných cílů dosáhnout jinou mírnější regulací. Nakonec měl soud řešit otázku, zda je následek opatření přiměřený sledovanému cíli, což však městský soud neprovedl. Bylo tedy namístě řešit, zda bylo opravdu nutné cykloobousměrky rušit či nikoliv.

Podle NNS se nyní městský soud bude muset zabývat např. i tím, co u Negrelliho viaduktu znamenají nově instalované "neexistující" svislé značky označující parkoviště s parkovacím automatem s přeškrtnutým symbolem hodin a zda je k zřízení sporného parkování třeba vyjádření či stanoviska orgánu památkové péče.

NSS uzavřel, že městský soud se nyní musí pečlivě vyrovnat s namítanými procesními vadami sporných opatření obecné povahy
a s jejich tvrzenou dílčí nepřezkoumatelností. Nezruší-li již z těchto důvodů městský soud napadené opatření obecné povahy, bude se muset zabývat tím, zda nebylo možné cílů opatření dosáhnout jinou a mírnější úpravou, např. jinou organizací parkování, čímž by se dosáhlo rozšíření vozovky v sporných ulicích apod.

Lze očekávat, že rozsudek NSS bude mít zásadní vliv také na probíhající soudní řízení ohledně zákazu vjezdu cyklistů na Václavské náměstí, Staroměstské náměstí a Náměstí Republiky, který v půlce dubna 2018 zavedla Městská část Praha 1.

Stewards, paní Eva

Nikdo pro mě zatím tolik neudělal.

CK Livingstone

Opětovně děkuji za cenné rady. Lépe se mi dýchá, když vím, na koho se obrátit.

Jitka Popelková, jednatelka

Anders Thorsen Advokatanpartsselskab

Spolupráce pro mě byla velkým potěšením.

Anders Thorsen, partner, advokát

Kontaktní formulář