Blog

Osobní údaje opatrovníků nezletilých dětí nově nebudou zaznamenány v dokumentech notářů

15. 7. 2019

Na základě podnětu advokátní kanceláře Holubová advokáti s.r.o. budou zaměstnanci orgánu sociálně-právní ochrany dětí v budoucnu lépe chráněni. To potvrdilo Ministerstvo spravedlnosti. 


Okresní soud jmenuje obecní úřad opatrovníkem nezletilých dětí při projednání pozůstalosti po zemřelém. Za něj v řízení před notářem vystupují jeho zaměstnanci. Dodnes se museli opatrovníci před notáři prokazovat občanským průkazem. Jejich jméno, datum narození a trvalé bydliště byly tedy zaznamenány v soudním spise, a tudíž k nim měli přístup všichni účastníci řízení. Tato praxe nepochybně nebyla v jejich zájmu, neboť zaměstnanci OSPOD zastupují v pozůstalostních řízení zájmy dítěte často i proti zájmům ostatních účastníků řízení. Přístup potenciálních dědiců k informacím o jejich bydlišti a datu narození je vystavovalo možnému riziku nátlaku a vyhrožování.

Holubová advokáti s.r.o. podala podnět ke změně této praxe k Úřadu pro ochranu osobních údajů, dále pověřenci pro ochranu osobních údajů Notářské komory České republiky, a nakonec i na Ministerstvo spravedlnosti. Po téměř roce dopisování se zaměstnanci OSPOD dočkali zastání, když Ministerstvo spravedlnosti uvedlo: „Váš podnět považujeme za opodstatněný a z pohledu dotčených zaměstnanců OSPOD (pozn: orgán sociálně-právní ochrany dětí) za zcela pochopitelný, neboť nepochybně není v jejich zájmu (ani v zájmu veřejném) sdělení jejich osobních údajů s účastníky pozůstalostních řízení, které je vystavuje možnému riziku nátlaku a vyhrožování, neboť zastupují zájmy dítěte často i proti zájmům ostatních účastníku řízení.“ Nově se tak zaměstnanci OSPOD sice stále musejí prokazovat občanským průkazem, ale jejich osobní údaje musí být v dokumentech nahrazeny pouze číslem občanského průkazu.