Blog

Nejvyšší soud se zastal cestovní kanceláře v klasickém covidovém sporu

"Nelze připustit, aby zákazník mohl od smlouvy o zájezdu odstoupit bez odstupného ve chvíli, kdy dosud není zřejmé, zda aktuálně nastalé mimořádné okolnosti jsou reálně s to zájezd ve sjednaném termínu ohrozit. Takový výklad zákazníka jako spotřebitele nepoškozuje.", říká Nejvyšší soud.

Rozsudek je výsledkem sporu, ve kterém zastupujeme cestovní kancelář a informovali jsme o něm již loni. O základu sporu čtěte zde: https://holubova.cz/cs/blog/vyhrali-jsme-zakaznik-nemuze-odstoupit-bez-storna-tri-mesice-pred-zacatkem-zajezdu-374/. Protože se zákazník rozhodl podat dovolání, dostal příležitost vyjádřit se k této pro cestovní kanceláře zásadní otázce také Nejvyšší soud. Z jeho závěrů cestovní kanceláře jistě potěší tyto:

- Právo odstoupit od smlouvy o zájezdu vznikne zákazníkovi v okamžiku, kdy lze se značnou mírou pravděpodobnosti uzavřít, že mimořádné okolnosti budou trvat a významnou měrou ovlivní poskytnutí sjednaných služeb či přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu.

- Vzhledem k různorodosti možných mimořádných okolností nelze bez zohlednění každého jednotlivého případu určit, kdy nastal před zahájením zájezdu takový okamžik, tj. jedná-li se o lhůtu týdenní, kratší nebo delší; tuto dobu je nutno posuzovat případ od případu.

- Nelze připustit, aby zákazník mohl od smlouvy o zájezdu odstoupit bez odstupného ve chvíli, kdy dosud není zřejmé, zda aktuálně nastalé mimořádné okolnosti jsou reálně s to zájezd ve sjednaném termínu ohrozit. Uvedený výklad zákazníka jako spotřebitele nepoškozuje, neboť jím není znemožněno odstoupit od smlouvy podle § 2535 o. z., pouze tuto možnost odsouvá na dobu, kdy je více než zřejmé, že zájezd uskutečněn být nemůže.

Holubová advokáti navíc těší, že se Nejvyšší soud ve svých závěrech opřel o komentář ke smlouvě o zájezdu z pera naší partnerky Kláry Dvořákové (§ 2535. Nevyhnutelné a mimořádné okolnosti. In: PETROV, J. VÝTISK, a kol. Občanský zákoník. 2. aktualizované vydání. Praha: C. H. Beck, 2022), který cituje.

Potřebujete pomoc ve sporu s klientem? Kontaktujte nás.

Stewards, paní Eva

Nikdo pro mě zatím tolik neudělal.

CK Livingstone

Opětovně děkuji za cenné rady. Lépe se mi dýchá, když vím, na koho se obrátit.

Jitka Popelková, jednatelka

Anders Thorsen Advokatanpartsselskab

Spolupráce pro mě byla velkým potěšením.

Anders Thorsen, partner, advokát

Kontaktní formulář