Blog

Koronarada 2 – Jak naložit s koronastornem zájezdů plánovaných na květen a později

12. 3. 2020

Téma koronaviru svět řeší od konce ledna, kdy se virus objevil v Číně. Teď už je rozšířen po celém světě. Situace na různých místech planety se mění den ode dne, hodinu od hodiny. Epidemiologové naznačují, že by virus mohl vymizet s letním počasím. A teď mi povězte, co má udělat cestovka , když jí zákazník pošle koronastorno na zájezd v květnovém, červnovém, nebo dokonce zářijovém termínu?

Právní úprava smlouvy o zájezdu stanoví jako obecné pravidlo, že zákazník může od smlouvy o zájezdu kdykoli odstoupit oproti zaplacení přiměřeného storna. Výjimečně zákazník storno neplatí, a to je v situaci, kterou jsme blíže rozebrali v koronaradě 1 . Ve zkratce je to situace, kdy se v zájezdové destinaci vyskytují mimořádné a nepředvídatelné okolnosti, které mají významný vliv na poskytování zájezdu. Jelikož je pro použití výjimky z povinnosti platit storno zásadní, aby okolnosti měly vliv na poskytování zakoupeného zájezdu, je zřejmé, že zde musí být aspoň nějaká jistota, že tomu tak skutečně v termínu, na který si zákazník zájezd zakoupil, bude. Aktuálně nemáme jistotu žádnou. Či spíše máme tu jistotu, že hoteliéři, aerolinky a jiní podnikatelé po celém světě budou přijímat tak rychle jak jen to bude možné. Proto například nemůžeme říci, že když cestovka musí vracet ceny za zájezdy do Itálie plánované do začátku dubna, platí to samé pro celou Itálii v květnu nebo dále.

Proto pokud zákazník odstoupí kvůli koronaviru dnes od smlouvy o zájezdu s termínem odjezdu na začátku května a dále, bude muset podle našeho názoru zaplatit cestovce storno. V některé z příštích koronorad si povíme, co se stane, když zákazník správně předvídal situace, a cestovka bude muset za měsíc nebo dva plánovaný zájezd skutečně zrušit.

Zítra si povíme, zda může cestovka nabídnout zákazníkovi, který se nyní bojí vycestovat nebo skutečně vycestovat nemůže, náhradní termín a jaká jsou s tím spojená úskalí.