Blog

Koronarada 17 – Proti viru Antivirus

2. 4. 2020

Očekávaný program Antivirus byl konečně schválen! Z programu z pera Ministerstva práce a sociálních věci budou moci někteří zaměstnavatelé pokrýt část svých mzdových nákladů. Nicméně, ne všichni zaměstnavatelé, a ne náklady na všechny zaměstnance. Přinášíme několik základních otázek a odpovědí.

1. Jací zaměstnavatelé mohou žádat o příspěvek z programu Antivirus?
O příspěvek z programu Antivirus mohou žádat ti zaměstnavatelé, jejichž mzdové prostředky nejsou placeny z veřejných rozpočtů.

2. Na jaké zaměstnance obdrží zaměstnavatelé příspěvek?
Zaměstnavatelé mohou dostat příspěvek jen na ty zaměstnance, kteří jsou účastni nemocenského a důchodového pojištění, tedy zpravidla na zaměstnance na pracovní smlouvu, nikoliv na zaměstnance na dohodu o provedení práce a na dohodu o pracovní činnosti. Zaměstnanec nesmí být navíc až na výjimky v době žádosti o příspěvek ve výpovědní době.

3. Kde mají zaměstnavatelé požádat o příspěvek?
Všechny záležitosti bude řešit Úřad práce. Žádosti by mělo být možné podávat od 6.4.2020. Pozor, je třeba komunikovat digitálně, tedy ideálně prostřednictvím datové schránky. (Elektronické komunikaci jsme se věnovali v koronaradě 12.

4. Jsou nějaké další podmínky, aby zaměstnavatelé na příspěvek dosáhli?
Ano, v programu je výslovně požadováno striktní dodržování zákoníku práce. Předpokládáme, že se bude kontrolovat, zda jsou zaměstnanci skutečně na překážkách v práci a nepracují.

5. Na jaké situace Antivirus dopadá?
Program Antivirus dopadá na situace, kdy existuje jakákoliv překážka v práci na straně zaměstnavatele. Tato překážka však musela vzniknout v důsledku vládních opatření nebo samotné pandemie. Překážka v práci na straně zaměstnavatele znamená, že zaměstnavatel nemůže zaměstnanci z důvodu překážky přidělovat práci a platí mu náhradu mzdy ve výši 60%-100% z průměrného výdělku. Jedinou výjimku v Antiviru, kdy překážka není na straně zaměstnavatele, ale na straně zaměstnance, je nařízení karantény.

6. Jak je v Antiviru upraveno ošetřovné?
Program Antivirus se žádným způsobem nedotýká úpravy ošetřovného (o nové úpravě ošetřovného jsme psali v koronaradě 11).

7. Kolik je příspěvek státu?
Program Antivirus je rozdělen do dvou kategorií – kategorie A a kategorie B. V kategorii A je příspěvek státu 80% z nákladů zaměstnavatele a v kategorii B je příspěvek 60% z nákladů zaměstnavatele.

8. Do jaké kategorie spadnou zaměstnanci v cestovním ruchu?
To záleží na jejich pracovní náplni a dalších kritériích. V jedné společnosti může každý zaměstnanec být v jiné kategorii. Podrobnější informace připravila pro své členy Asociace cestovních kanceláří. My Vám také rádi poradíme (info@holubova.cz).