Blog

Koronarada 1 - Jen v jedné situaci musí cestovky určitě vrátit peníze

11. 3. 2020

Karanténa v Itálii, karanténa v ČR po návratu z Itálie, koronavirové školní prázdniny, zákaz hromadných akcí – vše zmíněné má dopad na cestovky. Nákazu virem nelze rozhodně brát na lehkou váhu, současně je ale potřeba udělat pořádek v tom, co zákon po cestovkách v téhle koronavirové šlamastice skutečně požaduje. Kdy a co má cestovka zákazníkům platit? Právník, aby se v tom vyznal. Není divu, že nestačíme zvedat telefony a odpovídat cestovkám na maily. Proto jsme se rozhodli, že ode dneška (11.03.2020) zveřejníme každý den do odvoláni s výjimkou víkendu jednu „koronaradu“ pro cestovky nebo cestovní agentury.

Koronarada 1 má za cíl vysvětlit, kdy musí cestovka zcela bez pochybností v situaci vyvolané koronavirem vrátit zákazníkovi peníze.

Občanský zákoník počítá v ustanoveních o smlouvě o zájezdu s tím, že po uzavření smlouvy o zájezdu mohou nastat nevyhnutelné a mimořádné okolnosti. Jestliže tyto okolnosti brání cestovce v plnění zákazníkem zakoupeného zájezdu, je cestovka oprávněna zájezd zrušit. V takovém případě je také povinna zákazníkovi vrátit zaplacenou cenu zájezdu. Jestliže cestovka zájezd nezruší, přestože jsou tady nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které jí brání v jeho poskytnutí, zakládá občanský zákoník právo na odstoupení od smlouvy bez povinnosti platit storno zákazníkovi. Pro tento případ zákon výslovně uvádí, že musí být současně splněny dvě podmínky, a sice zaprvé, mimořádné a nevyhnutelné okolnosti nastaly v místě určení cesty nebo pobytu nebo v jeho bezprostředním okolí a zadruhé, tyto okolnosti mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení. O problematice mimořádných okolností jsme na našem blogu podrobně psali již dávno před koronavirem.

Pouze v uvedené situaci, kdy mimořádné okolnosti nastaly v destinaci a jsou takového rázu, že zájezd nelze plnit, můžeme cestovce s klidným svědomím říct, ať vrátí peníze.
Zákonem předvídaná situace je nyní jednoznačně splněna v případě zájezdů do Itálie, která je v karanténě až do 3. 4., tedy zájezdy do této destinace jednoznačně nelze konat. Skutečnost, že se Česká republika rozhodla umístit všechny občany, kteří se vracejí z Itálie do karantény, je významná, ovšem pro povinnosti cestovních kanceláří podle našeho názoru není klíčová. Lze předpokládat, že situace v Itálii se bude postupně přelévat do jiných zemí, tak jak tyto země postupně zakazují hromadné akce, ruší spoje, zakazují vstup občanů některých států a přijímají jiná závažná opatření s dopadem na služby a volný pohyb osob.

Podmínky pro zrušení zájezdu nebo bezplatné koronastorno zákazníka jsou tedy k dnešku zcela jednoznačně splněny pro březnové zájezdy do Itálie. Cestovky jsou povinny zákazníkům vrátit zaplacenou cenu zájezdu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od zrušení zájezdu nebo od odstoupení zákazníkem.

Jak je to s koronastornem pro zájezdy na květen a později? To si povíme zítra.