Blog

Každý zná nějakého učitele! Pomozte nám, aby odškodnění za covid dostalo co nejvíc učitelů

7. 3. 2023

O odškodnění za covid-19 jako nemoc z povolání již požádaly tisíce zdravotníků. Z řad učitelů jsou jich jen malé desítky. Proč? Rozdíl není dán zásadně menším výskytem covid-19 mezi zaměstnanci škol a školek. Je to spíše tím, že zaměstnanci ve školství často vůbec neví, že mohou o odškodnění žádat. Přitom mají možnost získat kompenzaci ve výši od desítek tisíc až po několik milionů korun v případě úmrtí.


Zažádat je třeba do konce března


Snažíme se zmobilizovat co nejvíce učitelů, protože pro mnohé z nich může být brzy na podání žádosti již pozdě. Přesně za rok totiž uplynou tři roky od první covidové vlny. V té době se bude právo poškozených na náhradu škody promlčovat. Může se to zdát za dlouho, ale z naší zkušenosti může celý proces odškodňování od opatření podkladů, přes podání žádosti, po její vyřízení trvat téměř rok. Aby poškození předešli komplikacím a zbytečnému podávání žalob, je potřeba dát se do práce už teď.


Proč žádat prostřednictvím Holubová advokáti


Učitelé a učitelky, i kdokoli jiný z kategorie zaměstnanců škol, případně školek, například vychovatelé, uklízečky, kuchařky v jídelnách, mohou zažádat o odškodnění sami, jestliže se domnívají, že se nakazili covid-19 v souvislosti s výkonem práce. Požádat prostřednictvím naší advokátní kanceláře má ale několik výhod:

- Odškodnění vyplácí pojišťovna zaměstnavatele. Žádost se ale podává u zaměstnavatele, s čímž mohou mít někteří zaměstnanci vnitřní problém. Podáním naším prostřednictvím se celý proces odosobní.

- S přípravou žádosti o odškodnění a se zastupováním v celém procesu už máme zkušenosti. Nedávno se nám podařilo v souvislosti s úmrtím paní učitelky na covid-19 úspěšně získat odškodnění pro klienta v hodnotě několika milionů korun.

- Opatřování podkladů a následná komunikace s lékaři, hygienou a zaměstnavatelem je administrativně i časově náročná a současně při ní vyvstávají nejrůznější právní otázky, které je třeba operativně řešit.

- Předpokladem úspěšné žádosti je posouzení, zda se pracovník nakazil při výkonu práce. Dále je třeba správně rozpoznat, jaké kategorie nároků může poškozený žádat, nebo kteří členové rodiny mají nárok na odškodnění. I tady je lépe čerpat ze zkušeností a právního povědomí advokátní kanceláře.

Zaujal Vás tento článek? Myslíte, že byste mohli mít právo na odškodnění? Kontaktujte nás.