Blog

Jste škola a chcete zaměstnat ukrajinského uprchlíka? Přinášíme návod, jak na to!

Před přijetím zaměstnance, který uprchl z Ukrajiny, se zamyslete, zda má být zaměstnán jako pedagogický pracovník nebo jako nepedagogický pracovník.

1. Nepedagogický pracovník

Tady je situace jednoduchá. Typicky budou ukrajinští uprchlíci přijímáni na pozici správce budovy nebo uklízečky, kde se obejdou bez znalosti českého jazyka.

Abyste mohli ukrajinského zaměstnance přijmout, potřebujete od něj předložit doklad o udělené dočasné ochraně vyznačený v cestovním dokladu, a to:

- vízový štítek dlouhodobého speciálního víza za účelem strpění na území označený D/VS/U (či jeho obdobu v podobě razítka s označením D/VS/U z důvodu nedostatku vízových štítků), nebo

- vízový štítek dočasné ochrany označený D/DO (či jeho obdobu v podobě razítka s označením D/DO z důvodu nedostatku vízových štítků).

To pro Vás znamená, že uprchlík nepotřebuje pracovní povolení. S tímto člověkem uzavřete pracovní smlouvu a nejpozději v den nástupu k výkonu práce uprchlíka nahlásíte na speciálním formuláři na Úřad práce, resp. na jeho příslušné krajské pobočce. Zde oznámíte, že jste zaměstnali cizince, který nepotřebuje pracovní oprávnění. Vzor tohoto formuláře naleznete zde.

2. Pedagogický pracovník

Tady je situace složitější. Ukrajinský uprchlík, který má být zaměstnán jako pedagogický pracovník, musí splnit podmínky v zákoně o pedagogických pracovnících. A to je problém. Zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (Lex Ukrajina) sice dočasně umožňuje v některých situacích překlenout neznalost češtiny, ale ne vždy. Shrňme si tedy podmínky.

V zákoně o pedagogických pracovnících je požadován(a):

- znalost českého jazyka. Lex Ukrajina umožňuje, aby pedagogický pracovník, který neumí česky, byl zaměstnán, pokud uskutečňuje vzdělávání ve třídách, skupinách a odděleních, v nichž se vzdělávají výhradně děti, žáci, studenti nebo účastníci, kteří jsou cizinci nebo státními příslušníky Ukrajiny. Pokud byste chtěli přijmout vychovatelku z Ukrajiny do skupiny, kde budou pouze ukrajinské děti, je to možné. Být pedagogickým pracovníkem bez znalosti češtiny však lze jen do 31. 8. 2022.

- odborná kvalifikace. Ukrajinští uprchlíci musí splnit podmínku odborné kvalifikace. Pedagogické vzdělání na Ukrajině však nebude dostačující a tito uchazeči o zaměstnání si budou muset svůj ukrajinský diplom nechat nostrifikovat. Naštěstí existuje § 22 odst. 7 zákona o pedagogických pracovnících, který Vám umožňuje zaměstnat pedagogického pracovníka bez odborné kvalifikace po dobu nezbytně nutnou, kdy nemáte pedagogického pracovníka s odbornou kvalifikací.

- bezúhonnost. Cizinec, kterého chcete přijmout, si bude muset požádat o výpis z rejstříku trestů v sídle Rejstříku trestů 988/1. 140 66 Praha 4. Bližší informace o úředních hodinách Úřadu naleznete zde: http://portal.justice.cz/justice2/Soud/soud.aspx?o=203&j=213&k=2027

- zdravotní způsobilost. Zdravotní způsobilost uchazeče o zaměstnání posoudí Váš závodní lékař v rámci vstupní zdravotní prohlídky.

Stejně jako u nepedagogických pracovníkům budete jako zaměstnavatel potřebovat od uchazeče předložit doklad o udělené dočasné ochraně vyznačený v cestovním dokladu, a to:

- vízový štítek dlouhodobého speciálního víza za účelem strpění na území označené D/VS/U (či jeho obdobu v podobě razítka s označením D/VS/U z důvodu nedostatku vízových štítků)), nebo

- vízový štítek dočasné ochrany označený D/DO (či jeho obdobu v podobě razítka s označením D/DO z důvodu nedostatku vízových štítků).

Po uzavření pracovně-právního vztahu zaměstnance opět nejpozději v den nástupu k výkonu práce nahlásíte na krajské pobočce Úřadu práce na k tomu určeném formuláři. Vzor tohoto formuláře naleznete zde.

Pokud Vaši ukrajinští zaměstnanci, žáci nebo jejich rodiče potřebují právní pomoc, odkažte je na webovou stránku ua.support, která propojuje uprchlíky s právníky po celém světě, kteří jim poskytnou zdarma potřebnou právní pomoc.

Stewards, paní Eva

Nikdo pro mě zatím tolik neudělal.

CK Livingstone

Opětovně děkuji za cenné rady. Lépe se mi dýchá, když vím, na koho se obrátit.

Jitka Popelková, jednatelka

Anders Thorsen Advokatanpartsselskab

Spolupráce pro mě byla velkým potěšením.

Anders Thorsen, partner, advokát

Kontaktní formulář