Blog

Holubová advokáti u soudu dosáhla zrušení zákazu vjezdu cyklistů do centra Prahy

Městský soud v Praze zrušil opatření obecné povahy, které vydala Městská část Praha 1, a které zavedlo v době od 10:00 do 17:00 zákaz jízdy cyklistů po pěších zónách v centru Prahy - na Můstku, Staroměstském náměstí, Náměstí Republiky a v dalších ulicích Starého města. Spolek Auto*mat zastupoval Štěpán Holub, advokát kanceláře Holubová advokáti.

Rozhodnutí Městského soudu v Praze je opřeno o dva okruhy pochybení městské části. V prvé řadě mětská část nevypořádala všechny připomínky. Ty se týkaly například toho, že opatření mělo dopad na pohyb na jízdním kole nejen na pěších zónách samotných, ale také po celé Praze tím, že přerušilo páteřní městské cyklistické trasy. Městská část se také nezabývala argumentací ohledně nevhodně zvolených objízdných tras, které byly naplánovány mimo jiné po tramvajových pásech např. Vodičkovou a Spálenou ulicí nebo přes Křižovnické náměstí s dlážděnými povrchy, které jsou vhodné jen pro jízdu na horském kole.  

Mětská část odůvodňovala vydání opatření obecné povahy nutností odstranit nebezpečí, které prý představují cyklisté pro chodce. Ve věci samé soud ale dospěl k závěru, že místo zákazu vjezdu cyklistů do centra Prahy bylo vhodnější a více přiměřené pouze maximální rychlost cyklistů přiměřeně omezit.

Proti rozsudku může podat Městská část Praha 1 kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

Vítěžný rozsudek navazuje na úspěch z konce května letošního roku, kdy Nejvyšší správní soud zrušil rozsudek Městského soudu v Praze, který potvrdil obdobné opatření obecné povahy, a to konkrétně Prahy 8, která rozhodla o zákazu tzv. cykloobousměrek v pražském Karlíně - to nyní opět vrátilo a čeká na další rozhodnutí Městského soudu.

Stewards, paní Eva

Nikdo pro mě zatím tolik neudělal.

CK Livingstone

Opětovně děkuji za cenné rady. Lépe se mi dýchá, když vím, na koho se obrátit.

Jitka Popelková, jednatelka

Anders Thorsen Advokatanpartsselskab

Spolupráce pro mě byla velkým potěšením.

Anders Thorsen, partner, advokát

Kontaktní formulář