Blog

5 zásadních změn pro cestovní kanceláře, agentury a dopravce od 1. 7. 2018

Cestovní kanceláře, cestovní agentury, dopravci  - 5 pracovních dnů do účinnosti zásadních změn v prodeji služeb cestovního ruchu. Co den to nový příspěvek, co den to přehled pěti důležitých změn.

1) Zájezdem je nejen prodej vlastního předem sestaveného balíčku nebo balíčku služeb na míru, ale i zprostředkování prodeje služeb cestovního ruchu různých poskytovatelů (typicky tzv. dynamic packages a jemu podobné).

2) Vzniká nový produkt – zprostředkování prodeje spojených cestovních služby (SCS) (typicky tzv. flight plus a jemu podobné)

3) Spojené cestovní služby může zprostředkovávat jen cestovní kancelář s koncesí pro zprostředkování prodeje spojených cestovních služeb.

4) Koncese pro cestovní kancelář bude dvojího druhu – pro pořádání zájezdů a pro zprostředkování prodeje spojených cestovních služeb. Cestovní kancelář může mít jednu nebo obě podoby koncese. Koncese pro pořádání zájezdů v sobě automaticky nezahrnuje koncesi pro zprostředkování SCS.

5) Všechny cestovní kanceláře musí platit příspěvek do garančního fondu. První platba ve výši 0,1 % z plánovaných tržeb cestovní kanceláře pro 2. pololetí roku 2018 ze zájezdů a z prodeje služeb cestovního ruchu, které jsou součástí SCS, je splatná 31. 8. 2018.

Změny zavedené novelou zákona 159/1999 Sb. mohou zcela zásadně ovlivnit způsob fungování mnohých podnikatelů v cestovním ruchu. Doporučujeme podnikatelům, aby provedli analýzu služeb cestovního ruchu, které nabízí svým zákazníkům, za účelem zjištění, zda prodávají zájezd, SCS nebo jiné služby cestovního ruchu. Podle závěrů analýzy může vzniknout potřeba upravit koncesi, pojištění, příspěvek do garančního fondu a smluvní dokumenty. Holubová advokáti nabízí konzultace, školení, analýzu, vzorové dokumenty i provedení celým procesem na míru.

Stewards, paní Eva

Nikdo pro mě zatím tolik neudělal.

CK Livingstone

Opětovně děkuji za cenné rady. Lépe se mi dýchá, když vím, na koho se obrátit.

Jitka Popelková, jednatelka

Anders Thorsen Advokatanpartsselskab

Spolupráce pro mě byla velkým potěšením.

Anders Thorsen, partner, advokát

Kontaktní formulář