Blog

Jak řešit totální škodu na vozidle?

16. 3. 2023

Setkali jste se se situací, kdy pojišťovna škodu na vozidle označila jako „totálku"? V následujícím článku se pokusíme přiblížit, co to pro vás znamená, a odpovědět na časté dotazy, které nám zasíláte.


Co je totálka aneb totální škoda


Totální škodou se obecně rozumí takové poškození vozidla, při kterém není jeho oprava buď technicky proveditelná (technická totální škoda), nebo by náklady na takovou opravu převyšovaly aktuální hodnotu vozu neboli cenu věci před poškozením (ekonomická totální škoda).


V případě, že pojišťovna vyhodnotila, že se jedná o totální škodu, nastávají dva scénáře. Zaprvé dostanete od pojišťovny možnost vydražit vozidlo ve veřejné aukci na internetu. V ní následně vyhrává zájemce, který nabídne nejvyšší částku. Tato částka je vám poté vyplacena.


V druhém případě, v rámci pojistného šetření, určí pojišťovna cenu vozidla před nehodou a od ní odečte částku, za kterou by se bývalo auto vydražilo. Zbytek vám vyplatí. V rámci snahy o určení vyšší původní ceny vozidla pojišťovnou, je dobré z vaší strany doložit, že jste s autem pravidelně navštěvovali servis, případně, že jste hodnotu vozu v nedávné době zvýšili nějakými úpravami.


Úmyslné snižování ceny vozidla


V praxi ovšem často dochází k tomu, že pojišťovny, ve snaze ušetřit, prosazují řešení situace přes totální škodu i v případech, kdy se o ní nejedná. Naschvál se například mohou snažit určit cenu vozidla před škodou jako nižší, než ve skutečnosti byla, nebo škodu, v rozporu se zákonem, označí za totální, i přes to, že náklady na opravu nedosahují ani 90 % původní ceny. Avšak z důvodové zprávy k občanskému zákoníku a soudních rozhodnutí vyplývá, že když náklady na opravu mírným způsobem přesahují tržní cenu vozidla (o 10 až 20 %), může poškozený při náhradě škody z povinného ručení stále trvat na provedení opravy. Je tedy dobré vědět o svých právech v případě, že Vám pojišťovna představí pouze jedno možné řešení.

Povinné vs. havarijní pojištění


V případě škody, která ovšem nebude hrazena z povinného ručení, ale z havarijního pojištění (škodu jste si například způsobili sami při nepozorném parkování), platí pro každý případ individuální pojistné podmínky, ve kterých pojišťovna může považovat za totální škodu například již 85 % z ceny vozidla.


Kdy volat právníka?


Právní asistenci doporučujeme využít v případě, že hodnota vozu před nehodou přesáhne 100 000 Kč. V opačném případě se stává, že řešení sporu s pojišťovnou s pomocí advokáta se nevyplatí. Obzvláště u aut nižší hodnoty, kdy je spor s pojišťovnou veden o 50 000 Kč a méně, nedává angažování advokáta ekonomický smysl, protože pojišťovna, pokud to nemá nařízeno soudem, náklad na advokáta obvykle neproplácí.


Řešíte problém týkající se totální škody na vozidle větší než 100 tis. Kč? Neváhejte se na nás obrátit.