Blog

Po pěti letech Nejvyšší soud potvrdil, že cestovní kancelář účtovala storno důvodně

14. 9. 2023

V roce 2018 odmítli zákazníci cestovní kanceláře na poslední chvíli odcestovat na Krétu z obavy z medikánu Zorbas, který se měl prohnat přes Středozemní moře. Cestovní kancelář odstoupení posoudila jako "bezdůvodné" a zákazníkům naúčtovala 100% storno. Byť nám případ v okamžiku převzetí zastoupení cestovní kanceláře připadal důkazně ložený ve prospěch cestovní kanceláře, museli jsme kauzu hnát až k Nejvyššímu soudu, kde cestovní kancelář i naše argumentace konečně dostala zastání. Proč?


Obvodní i Městský soud v Praze, které se případem zabývaly, došly k závěru, že protože letecké spojení na Krétu fungovalo, medikán nakonec neudeřil a všichni ostatní zákazníci zájezd absolvovali bez jakýchkoliv větších komplikací, nešlo aplikovat později za pandemie covid proslulé ustanovení § 2535 o. z. Na druhou stranu ale soudy evidentně cítily se zákazníky cestovní kanceláře, a proto se rozhodly použít výjimečné právní nástroje a oba žalobě zákazníků vyhověly s argumentací, že: "požadavek na zaplacení odstupného ve výši 100 % ceny zájezdu se jeví jako nepřiměřený, jeho uplatnění odporuje dobrým mravům a je zjevným zneužitím práva".


Jsme opravdu rádi, že se cestovní kancelář nevzdala a táhla případ s naší právní podporou až k Nejvyššímu soudu. Jako balzám pro uši cestovních kanceláří by měly působit například tyto závěry Nejvyššího soudu, kterých jsme se nakonec dočkali:

- Bylo by v rozporu s ideou spravedlnosti, aby náklady nesla cestovní kancelář (agentura), která podle zájmu objednatele zajistila vše nezbytné pro uskutečnění zájezdu (rezervaci letenek, poplatky s tím spojené a minimálně ubytování v místě určení), a jen v důsledku obav či strachu z možných (ale zatím neexistujících) hrozeb v místě pobytu, což jsou subjektivní kritéria, nedošlo k realizaci zájezdu z důvodů na straně objednatele (zákazníka).

- Požadavek na zaplacení odstupného nepředstavuje zneužití práva žalovanou, v situaci, kdy pro žalobkyni zaplatila veškeré služby spojené se zájezdem, komunikovala s ní, a z odstoupení žalobkyně od smlouvy neměla žádný prospěch, neboť pouhý den před odletem se jí nepodařilo najít náhradního zákazníka, v důsledku čehož propadly nejen platby za let, ale i platby za ubytování a stravování, které pro žalobkyni zajistila. Žalovaná se tak vůči žalobkyni nedopustila žádného nepoctivého jednání.

Řešíte spory se svými zákazníky? Rádi Vám pomůžeme. Řešení většinou netrvá 5 let jako v tomto případě. Jako prevence sporů funguje také náš reklamační paušál.