Blog

O krok blíže k žalobám na Ryanair v Česku

9. 12. 2020

Nejen za času pandemie Covid-19 je Ryanair často terčem žalob na vrácení ceny letenek a náhrady škody způsobené zpožděním letu. V listopadu 2020 řešil Soudní dvůr Evropské unie (dále jen „SDEU“) další případ týkající práv cestujících proti Ryanairu. Tentokrát však mezi podnikateli. A Ryanair z něj radost nejspíše nemá. Otevírá totiž vrátka k tomu, aby i podnikatelé podávali žaloby jinde než v Irsku.

Obecně platí, že cestující, a to spotřebitel i nespotřebitel, může podat žalobu proti leteckému dopravci na vrácení ceny letenky nebo náhradu škody podle svého uvážení v místě odletu, v místě příletu nebo v místě sídla leteckého dopravce. Pokud by si letecký dopravce ve svých obchodních podmínkách určil příslušnost soudů jinak, je toto ujednání neplatné vůči spotřebiteli. Vůči podnikatelům bude zpravidla platné.

Ryanair měl ve svých obchodních podmínkách uvedeno, že, pokud to není vyloučeno, jsou irské soudy příslušné. A co se stalo? Ryanair zrušil polskému cestujícímu let z Milána do Varšavy. V důsledku toho měl cestující nárok na vrácení ceny letenky. Svoji pohledávku však postoupil na polskou společnost Passenger Rights, která se specializuje na vymáhání pohledávek cestujících v letecké dopravě. Ta podala žalobu na vrácení ceny letenky ve Varšavě.

Kdyby žalobu na Ryannair podával cestující, mohl by podle své volby žalovat Ryanair v Itálii, Polsku nebo Irsku. V tomto případě však cestující postoupil pohledávku na společnost, která spotřebitelem není. Ryanair proto tvrdil, že společnost Passenger Rights jako podnikatel je povinna řídit se obchodními podmínkami a podat žalobu v Irsku, nikoliv v Polsku. Vůči ní totiž dle Ryanairu ujednání o výlučné příslušnosti irských soudů platí.

Soudní dvůr Evropské unie dal však zapravdu společnosti specializující se na vymáhání pohledávek. Konkrétně uvedl, že „letecká společnost nemůže uplatnit vůči společnosti vymáhající pohledávky… ujednání o soudní příslušnosti…, ledaže by … tato společnost vstoupila do všech práv a povinností původní smluvní strany.“ Jinými slovy, postoupí-li cestující na třetí subjekt, který není spotřebitelem, „jen“ pohledávku, pak se obchodní podmínky a ani ujednání o příslušnosti soudů z přepravní smlouvy nepoužijí a třetí subjekt může žalovat podle obecných pravidel. To neplatí, postoupí-li cestující na třetí subjekt, který není spotřebitelem, celou přepravní smlouvu. Pak by se muselo žalovat v Irsku.

Rozsudek přináší nové zajímavé možnosti pro zprostředkovatele letenek a zkrátka pro všechny subjekty, které se zabývají vymáháním pohledávek cestujících vůči leteckým společnostem.