Blog

Krátkodobé pronájmy společenství vlastníků zakázat nemůže

17. 5. 2023

Uživatelé krátkodobých pronájmů a především ti, kdo sami nebo zprostředkovaně přes platformy typu Airbnb ubytování poskytují, si nyní mohou oddechnout. Při sporu mezi společenstvím vlastníků jednotek a vlastníkem jednotky se Nejvyšší soud v rámci usnesení postavil proti preventivnímu omezování vlastnického práva. Omezovat či zakazovat užívání bytových jednotek jejich vlastníkem ke zmíněným účelům dle rozhodnutí Nejvyššího soudu není v kompetenci shromáždění společenství vlastníků.


Tato otázka přitom zaměstnává české soudy již několik let. Žádnou výjimkou nejsou spory podobné tomu mezi společníky jednoho z pražských SVJ. Ti do svých stanov, i přes nesouhlas některých svých členů, protlačili článek podmiňující pronajímání jednotlivých bytů po dobu kratší než 3 měsíce souhlasem ostatních vlastníků. Takové omezování v možnostech užívání své bytové jednotky si jeden z přehlasovaných vlastníků pochopitelně nechtěl nechat líbit. Proto se obrátil na soud s žádostí o určení neplatnosti rozhodnutí daného SVJ.


Po 15. 3. 2023 už bude řešení těchto sporů ovšem o něco jasnější. Jak uvádí totiž Nejvyšší soud: "Rozhodne-li shromáždění společenství vlastníků prostřednictvím stanov o omezení vlastnického práva vlastníků jednotek ohledně užívání bytu, jde o rozhodnutí, které bylo přijato v záležitosti, o které tento orgán nemá působnost rozhodnout, a hledí se na něj, jako by nebylo přijato." Společenství vlastníků se při úpravě poměrů v domě může pohybovat pouze v rámci kompetencí vyplývajících z jeho zákonné působnosti. A ta je podle Nejvyššího soudu omezena na oblast správy, provozu, údržby, oprav domu, jeho společných částí a pozemku.
Je pravdou, že Nejvyšší soud také v rozhodnutí zmiňuje, že: "V případě, že vlastník jednotky užívá byt k jinému účelu, než vyplývá z prohlášení při rozdělení práva k nemovitosti, zejména právě tím, že opakovaně ruší obvyklý klid a pořádek v domě, může společenství vlastníků dle občanského zákoníku písemně vyzvat vlastníka k nápravě a následně při nerespektování této výzvy navrhnout nucený prodej jednotky." Ustanovení stanov, které do vlastnického práva jednotlivců zasahuje "preventivně", ale přípustné není.

Proto pokud se i vás týká podobný problém, můžete se od nynějška odkázat na nové rozhodnutí Nejvyššího soudu a takové omezení nerespektovat. Z pohledu práva je totiž tzv. nicotné – neexistující. Součástí rozhodnutí Nejvyššího soudu je i doporučení, jak legálně postupovat při zmiňovaných negativních dopadech na klid a poměry v domě. Ovšem s takovými omezeními si slušný poskytovatel ubytování a krátkodobých pronájmů jistě bez problémů poradí.


Řešíte se SVJ spor ohledně využívání vaší bytové jednotky ke krátkodobým pronájmům nebo se v budoucnu podobného sporu obáváte? Neváhejte se na nás obrátit.