Blog

Cestovky: Od 1. 7. zrušeno penále a náhradní zájezd není povinný

27. 6. 2018

Cestovní kanceláře, cestovní agentury, dopravci - 3 pracovní dny do účinnosti zásadních změn v prodeji služeb cestovního ruchu. Co den to nový příspěvek, co den to přehled pěti důležitých změn.


1) Penále – bez náhrady byla zrušena povinnost pořadatele zájezdu hradit zákazníkovi penále ve výši 10 % z ceny zájezdu při zrušení zájezdu ve lhůtě kratší než dvacet dnů před jeho zahájením.


2) Odstoupení - Zákazník má právo odstoupit od smlouvy o zájezdu i v průběhu zájezdu v případě podstatných vad.


3) Žádost o koncesi – cestovní kancelář žádající o koncesi na zprostředkování prodeje spojených cestovních služeb musí v žádosti uvést za jaké služby, které jsou součástí zprostředkovaných spojených cestovních služeb, bude vybírat platby přímo od zákazníků.


4) Náhradní zájezd – při odstoupení zákazníka od smlouvy o zájezdu z důvodů podstatných změn ani v případě zrušení zájezdu pořadatelem nemá pořadatel povinnost nabídnout zákazníkovi tzv. náhradní zájezd.


5) Změny ceny zájezdu - cestovní kancelář si nemůže vyhradit právo zvýšit cenu zájezdu aniž by současně přiznala zákazníkovi právo na její snížení.

Změny zavedené novelou zákona 159/1999 Sb. mohou zcela zásadně ovlivnit způsob fungování mnohých podnikatelů v cestovním ruchu. Doporučujeme podnikatelům, aby provedli analýzu služeb cestovního ruchu, které nabízí svým zákazníkům, za účelem zjištění, zda prodávají zájezd, SCS nebo jiné služby cestovního ruchu. Podle závěrů analýzy může vzniknout potřeba upravit koncesi, pojištění, příspěvek do garančního fondu a smluvní dokumenty. Holubová advokáti nabízí konzultace, školení, analýzu, vzorové dokumenty i provedení celým procesem na míru.