Blog

Cestovky, agentury, průvodci – potěšující změny od 1. 7.

29. 6. 2018

Cestovní kanceláře, cestovní agentury, dopravci – 1 pracovní den do účinnosti zásadních změn v prodeji služeb cestovního ruchu. Co den to nový příspěvek, co den to přehled pěti důležitých změn. Dnes jen pozitivní změny.


1) Rámcová smlouva o pořádání pracovních cest – pořádání pracovních cest souvisejících s obchodní činností, podnikáním nebo povoláním zákazníka není zájezdem, pokud cestovní kancelář nebo agentura cesty prodává na základě rámcové smlouvy o pořádání pracovních cest.


2) Drobné dopravní služby - drobné dopravní služby, jako je přeprava cestujících v rámci prohlídky s průvodcem, nejsou samostatnou službou dopravy a nemohou tedy v kombinaci se službou průvodce vytvořit zájezd.


3) Služby zakoupené až na místě – do zájezdu se nepočítají služby vybrané a zaplacené až po zahájení zájezdu, např. hotelové služby nebo fakultativní výlety.


4) Omezení nákladů na ubytování – neumožňují-li nevyhnutelné a mimořádné okolností zajistit návrat zákazníka podle smlouvy o zájezdu, jsou náklady cestovní kanceláře na zajištění nezbytného ubytování zákazníků nově omezeny nejvýše na tři noci na jednoho zákazníka.


5) Zkrácení promlčecí lhůty – je připuštěno zkrácení promlčecí lhůty pro uplatnění práva na slevu z ceny zájezdu na 2 roky.

Změny zavedené novelou zákona 159/1999 Sb. mohou zcela zásadně ovlivnit způsob fungování mnohých podnikatelů v cestovním ruchu. Doporučujeme podnikatelům, aby provedli analýzu služeb cestovního ruchu, které nabízí svým zákazníkům, za účelem zjištění, zda prodávají zájezd, SCS nebo jiné služby cestovního ruchu. Podle závěrů analýzy může vzniknout potřeba upravit koncesi, pojištění, příspěvek do garančního fondu a smluvní dokumenty. Holubová advokáti nabízí konzultace, školení, analýzu, vzorové dokumenty i provedení celým procesem na míru.