Blog

Cestovky: 1. 7. automatické překlopení koncesí a nové povinné údaje ve smlouvě o zájezdu

28. 6. 2018

Cestovní kanceláře, cestovní agentury, dopravci - 2 pracovní dny do účinnosti zásadních změn v prodeji služeb cestovního ruchu. Co den to nový příspěvek, co den to přehled pěti důležitých změn.


1) Automatické překlopení koncese – koncese všech dnešních cestovek se 1. 7. přemění na koncesi na pořádání zájezdů. O koncesi na zprostředkování spojených cestovních služeb je potřeba požádat. Žádost podaná v červenci je osvobozena od správního poplatku ve výši 1000 Kč.


2) Lhůta 14 dnů na vratky– v případě odstoupení od smlouvy o zájezdu je cestovní kancelář povinna vrátit zákazníkovi veškeré platby bez zbytečného prodlení a v každém případě do 14 dnů od odstoupení.


3) Cruises- okružní plavby, plavby na lodi s potápěním, které zahrnují nocleh, jsou zcela jednoznačně označeny jako zájezd. Jsou tedy zájezdem bez ohledu na to, zda jsou spojeny s dopravou do přístavu.


4) Kontakt na místního zástupce pořadatele – cestovní kancelář je nově povinna sdělit zákazníkovi před uzavřením smlouvy kontakt na místního zástupce pořadatele, jeho jméno, adresu, telefonní číslo, elektronickou adresu a případně faxové číslo, sdělit kontaktní místa nebo jiné služby, které zákazníkovi umožní urychleně cestovní kancelář kontaktovat a účinně s ním komunikovat.


5) Pojištění storna – cestovní kancelář je nově povinna sdělit zákazníkovi před uzavřením smlouvy údaj o možnosti pojištění storna a pojištění nákladů na pomoc zahrnujících repatriaci v případě úrazu, nemoci nebo smrti.

Změny zavedené novelou zákona 159/1999 Sb. mohou zcela zásadně ovlivnit způsob fungování mnohých podnikatelů v cestovním ruchu. Doporučujeme podnikatelům, aby provedli analýzu služeb cestovního ruchu, které nabízí svým zákazníkům, za účelem zjištění, zda prodávají zájezd, SCS nebo jiné služby cestovního ruchu. Podle závěrů analýzy může vzniknout potřeba upravit koncesi, pojištění, příspěvek do garančního fondu a smluvní dokumenty. Holubová advokáti nabízí konzultace, školení, analýzu, vzorové dokumenty i provedení celým procesem na míru.