Blog

Aprílové koronavirové žerty

1. 4. 2020

K dnešnímu aprílovému dni jsme se rozhodli poukázat na pár situací, kdy je vše vlastně jinak, než se zdá.

Ministerstvo financí připravuje zrušení daně z nemovitých věcí, takže ušetříte, až si budete kupovat byt? Apríl. Ušetří jen někdo.

V současnosti je daň z nabytí nemovitých věcí 4% z hodnoty nemovitosti a platí ji kupující. To je celkem velká částka. Například u bytu, který se prodává za pět a půl milionu korun to je dvě stě dvacet tisíc korun. Tu by nově kupující platit neměli, ale Ministerstvo financí zároveň plánuje zrušit daňové uplatnění odpočtů na úroky z hypotéky. Na změně tedy ušetří  jen ti, kteří si byt nebo dům k bydlení kupují ze svého bez hypotéky.

Pokud by stát ve věci daní chtěl pomoci opravdu, bylo by vhodnější odpustit spíše platbu daně z přidané hodnoty nebo daně z příjmu.

Půjčíte si peníze na podporu podnikání z úvěru COVID a vše zachráníte? Apríl. Půjčíte si, všechno zaplatíte a ještě přijdete úplně o všechno.

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) schválila první žádosti malých a středních podnikatelů o bezúročný úvěr z programu COVID I. Kromě toho, že už z tohoto programu nelze čerpat, jednou z podmínek bylo zajištění splácení úvěru prostřednictvím blankosměnky, tj. směnky bez vyplněné částky. V praxi to může znamenat, že podnikatel může přijít úplně o všechno, pokud si peníze půjčí. Pokud nevíme, kdy se aktuální omezení v důsledku nouzového stavu zruší, může žádost o pomoc prostřednictvím tohoto úvěru pro podnikatele skončit spíše osobním bankrotem.

Protože o tento program byl velký zájem, byl vyhlášen navazující projekt COVID II. Zatím nevíme, za jakých podmínek budou poskytovat úvěry banky v rámci navazujícího programu COVID II. Žádosti a její přílohy o záruku do programu COVID II budou zveřejněny až zítra, tj. ve čtvrtek 2. dubna 2020 v 8:00.

Vláda zakázala dětem chodit do školy, takže se děti musí učit na dálku? Apríl. Neexistuje povinnost učit se na dálku.

Buď mají být školy zavřené a neučí se nebo jsou otevřené a žáci do nich dochází podle školského zákona, rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu. Formulace vlády v krizovém opatření: „zákaz osobní účasti žáků na vzdělání“ je skutečně matoucí. Školský zákon s eventualitou, že se žáci učí doma, nepočítá. Když je tedy zakázána osobní účast ve škole a školský zákon až na výjimky nepředpokládá dálkové vzdělávání, musí se žáci učit dálkově? Nikoliv, nikdo nemůže být nucen činit to, co mu zákon neukládá. Zcela jistě se však doma mohou učit dobrovolně.

Správným postupem by dle našeho názoru byla přechodná novela školského zákona nebo alespoň jasnější příkaz výuky z domova, který by vyplýval z krizového opatření. U úpravy maturit či prodloužení doby výplaty ošetřovného se dočasnou změnou zákona postupovalo.