Blog

Přednáška: Jak prodávat zájezdy a neporušovat autorská práva

Holubová advokáti přichystala ve spolupráci s ACK ČR sérii přednášek na téma "Jak prodávat zájezdy a neporušovat autorská práva". Přednáška je zaměřena př...

Klára Havlíčková přednesla příspěvek na konferenci Aktuální otázky právní úpravy cestovního ruchu

Klára Havlíčková, advokátka Holubová advokáti, se dne 10. 2. 2015 zúčastnila konference Aktuální otázky právní úpravy cestovního ruchu organizované ...

Přednáška Kláry Havlíčkové o zájezdech a cestách s asistovanou přípravou

Klára Havlíčka přednesla na mezinárodní právnické konferenci PEOPIL ve Vídni příspěvek na téma zájezdy a cesty s asistovanou přípravou podle návrhu nové směrnice ...

Štěpán Holub zahajoval mezinárodní právnický kongres AIJA

Minulý týden se v Praze konal mezinárodní kongres právníků, výroční kongres AIJA, kterého se účastnili právníci z 55 různých zemí. Štěpán Holub...

Holubová advokáti spolupořádá 52. výroční kongres AIJA v Praze

Spolupořádání kongresu je vyvrcholením dlouhodobého působení Holubová advokáti v AIJA. Štěpán Holub je členem výkonného výboru AIJA a působí jako hlavn&...

Důležité změny pro družstva podle zákona o obchodních korporacích

Neomezitelnost převodu a přechodu družstevního podílu, péče řádného hospodáře a dalšíSpolu se změnami práva obchodních společností došlo rekodifikací soukrom&...