Služby

Zdravotnictví

Dlouhodobě se specializujeme na právní poradenství v oblasti zdravotnictví. Poskytujeme právní služby jak pro pacienty, tak pro poskytovatele zdravotních služeb. Specializujeme se rovněž na otázky související se závěrem života a smrtí.

Právní služby pro pacienty


Jsme velmi úspěšní při zastupování pacientů ve sporech se zdravotními pojišťovnami o výjimečnou úhradu léčby dle § 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění.


Věnujeme se také uplatňování nároků na náhradu škody způsobenou očkování, včetně očkování proti COVID-19. Naše advokátky dokonce napsaly k zákonu o náhradě újmy způsobené povinným očkováním komentář.

Naší specializací jsou právní otázky související se závěrem života a smrti. Pomůžeme Vám například připravit dříve vyslovené přání pacienta.

Standardně zastupujeme pacienty a jejich rodiny v případech souvisejících s poskytováním zdravotních služeb. Vedle uplatňování náhrady škody připravujeme stížnosti k České lékařské komoře nebo České stomatologické komoře a výjimečně i trestní oznámení.

Právní služby pro poskytovatele zdravotních služeb


Zajišťujeme komplexní právní servis pro poskytovatele zdravotních služeb a lékárny, zejména v souvislosti s
- založením poskytovatele zdravotních služeb,
- získáním oprávnění k poskytování zdravotních služeb,
-uzavřením smluv o úhradě zdravotní péče ze zdravotního pojištění,
- úhradovými spory se zdravotními pojišťovnami,
- převodem lékařské nebo lékárenské praxe.

O tématech z oblasti zdravotnického práva přednášíme na vysokých školách a konferencích pro odbornou i laickou veřejnost. K těmto tématům také pravidelně publikujeme. Jsme spoluautory komentáře k zákonu o zdravotních službách a zákonu o specifických zdravotních službách nebo komentáře k zákonu o náhradě újmy způsobené povinným očkováním.


Specialisty pro tuto oblast jsou:
Klára Dvořáková
Barbora Steinlauf

Zajímá Vás tato oblast? Kontaktujte nás!