Služby

Zdravotnictví

Dlouhodobě se specializujeme na právní poradenství v oblasti zdravotnictví. Poskytujeme právní služby jak pro pacienty, tak pro poskytovatele zdravotních služeb. Specializujeme se rovněž na otázky související se závěrem života a smrtí.

Právní služby pro pacienty


Zastupujeme pacienty a jejich rodin v případech souvisejících s poskytováním zdravotních služeb. Naše právní poradenství zahrnuje zejména zastupování při podání stížnosti k poskytovateli zdravotních služeb a krajským úřadům, České lékařské komoře nebo České stomatologické komoře a zastupování v občanskoprávních sporech o náhradu újmy na zdraví.


Specializujeme se na zastupování pacientů ve sporech se zdravotními pojišťovnami o výjimečnou úhradu léčby dle § 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění. Věnujeme se rovněž sporům souvisejícím s dopravními nehodami, pracovními úrazy nebo nehodami vzniklými při sportu.

Díky naší mezinárodní spolupráci se specialisty na problematiku újmy na zdraví, jsme schopni řešit spory s mezinárodním prvkem.

Právní služby pro poskytovatele zdravotních služeb


Zajišťujeme komplexní právní servis pro poskytovatele zdravotních služeb a lékárny, zejména v souvislosti s
- založením poskytovatele zdravotních služeb,
- získáním oprávnění k poskytování zdravotních služeb,
-uzavřením smluv o úhradě zdravotní péče ze zdravotního pojištění,
- úhradovými spory se zdravotními pojišťovnami,
- převodem lékařské nebo lékárenské praxe.


Zcela specificky se věnujeme také právním otázkám souvisejícím se závěrem života a smrtí

O tématech z oblasti zdravotnického práva přednášíme na vysokých školách a konferencích pro odbornou i laickou veřejnost. K těmto tématům také pravidelně publikujeme. Jsme spoluautory komentáře k zákonu o zdravotních službách a zákonu o specifických zdravotních službách. V současné době připravujeme komentář k zákonu o náhradě újmy způsobené povinným očkováním.


Specialisty pro tuto oblast jsou:
Klára Dvořáková
Barbora Vráblová

Zajímá Vás tato oblast? Kontaktujte nás!