Služby

Závěr života a smrt

Jsme jedinou advokátní kanceláří věnující se komplexně právním otázkám souvisejícím se závěrem života a smrtí. Nabízíme právní poradenství jak z oblasti zdravotnictví a sociálních služeb, tak z oblasti správy majetku a dědictví. Poskytujeme poradenství ohledně přípravy na tzv. digitální smrt.


Zdravotnictví a sociální služby


Právní poradenství poskytujeme jak pacientům a jejich rodinám, tak poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb. Spolupracujeme s odbornými lékařskými společnostmi, nemocničními paliativními týmy, hospici a neziskovými organizacemi, které se věnují tématu umírání a smrti. Spolupracujeme také s organizacemi, které se věnují problematice péče o pacienty s Alzheimerovou nemocí nebo jinou formou demence.


Pacientům, jejich rodinám a pečujícím nabízíme konzultace v souvislosti s dříve vysloveným přáním, přáním souvisejícím se způsobem nakládání s tělem zemřelého po jeho smrti, včetně dárcovství částí těla pro výzkumné účely, omezením svéprávnosti nebo vyřízením žádostí o sociální příspěvky


Poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb nabízíme právní poradenství k problematice dříve vyslovených přání, paliativní sedace, rozhodování o limitaci léčby, zástupného rozhodování o poskytování péče v závěru života, eutanázie nebo systémového nastavení spolupráce mezi poskytovateli zdravotních a sociálních služeb.

Tématům z oblasti práva v závěru života se věnujeme rovněž v rámci přednáškové činnosti na vysokých školách, konferencích pro zástupce odborných společností nebo na půdě Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

Plánování přechodu majetku a pozůstalost


Majetkové otázky řešíme komplexním způsobem. Našim klientům radíme, jak naplánovat pořízení pro případ smrti, aby v případě úmrtí nedošlo k nadbytečným škodám a majetek byl vypořádán dle přání vlastníka tohoto majetku. 


Vedle běžného plánování závětí jsme připraveni poskytnout poradenství ohledně zřízení svěřenských fondů, nadací a dalších způsobů plánování majetku. Tyto situace typicky řešíme jak v České republice, tak i prostřednictvím struktur v jiných právních řádech.

Pozůstalé zastupujeme v řízení o pozůstalosti a radíme pozůstalým, jak v tomto řízení postupovat.

Příprava na digitální smrt

Specifickou oblastí, ve které radíme našim klientům, je naplánování tzv. digitální smrti. Jsme připraveni poradit ohedně strategie, jak zachovat hodnoty v online světě. Tedy vše, co se týče profilů na sociálních sítích nebo třeba jen běžných dat uložených v cloudových službách.


Našimi specialisty v této oblasti jsou:

Štěpán Holub

Zajímá Vás tato oblast? Kontaktujte nás!