Služby

Školství a veřejná správa

Rozumíme potřebám těch, kteří se zabývají vzděláváním: školám, školským zařízením, vzdělávacím institucím či dětským skupinám. Poskytujeme poradenství či školení též obcím či jiným územně samosprávným celkům. V některých případech stojíme na opačné straně a zastupujeme spolky proti obcím nebo žáky proti školám.


Pro několik desítek veřejných subjektů vykonáváme činnost pověřence pro ochranu osobních údajů. Pravidelně je školíme, kontrolujeme a informujeme o novinkách v oblasti osobních údajů. S tím úzce souvisí též poradenství v oblasti zákona o svobodném přístupu k informacím a zákona o registru smluv. Dále pravidelně vystupujeme na konferencích pro školy a obce, kde sdělujeme praktické zkušenosti z výkonu pověřence a také školíme samotné pověřence pro ochranu osobních údajů.


V oblasti škol a obcí aktivně spolupracujeme s nakladatelstvím Wolters Kluwer a jeho sekcí Řízení školy. Jsme autory knihy První zkušenosti s GDPR ve školství, která školám a školským zařízením pomáhá se zorientovat v problematice ochrany osobních údajů, a to poté, co většina nejasností již byla Úřadem pro ochranu osobních údajů osvětlena. V současnosti připravujeme manuál pro obce a kraje týkající se GDPR a zákona o svobodném přístupu k informacím.


Soukromým vzdělávacím institucím nabízíme podporu při založení společnosti i při samotném podnikání. Připravujeme všechny potřebné smlouvy a obchodní podmínky a staráme se o případy profesní odpovědnosti našich klientů.

Školám a školským zařízením nabízíme:
- výkon činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů,
- poradenství v oblasti registru smluv, zákona o svobodném přístupu k informacím,
- poradenství v oblasti správního rozhodování a provozu školy,
- přípravu či revize smluv s cestovními kancelářemi a jinými dodavateli služeb,
- zastupování před soudy,
- řešení úrazů žáků či zaměstnanců,školení na různá témata.


Pro jiné vzdělávací instituce nabízíme:
- založení společnosti a pomoc při každodenním podnikání
- přípravu/kontrola smluvní dokumentace se studenty/rodiči včetně všeobecných smluvních podmínek a přihlášek,
- zastupování před úřady,
- úpravu dokumentace pro účely GDPR,
- zastupování ve sporech o úhrady školného,
- poradenství v oblasti pojištění odpovědnosti.


Obcím a krajům nabízíme:
- výkon činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů,
- zastupování v řízení před správními i civilními soudy,
- zastupování ve věcech opatření obecné povahy,
- poradenství v oblasti zákona o svobodném přístupu k informacím, GDPR a registru smluv.


Našimi specialisty v této oblasti jsou:
Alice Kubů Frýbová
Štěpán Holub

Zajímá Vás tato oblast? Kontaktujte nás!