Zásady zpracování osobních údajů

Informační povinnost správce

Vážení klienti,

na tomto místě si Vás dovolujeme informovat o tom, jak naše kancelář zpracovává Vaše osobní údaje, a to v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, často označovaném zkratkou GDPR, tedy General Data Protection Regulation).

1. Kdo spravuje Vaše osobní údaje?
Správcem Vašich osobních údajů je společnost Holubová advokáti s.r.o.

2. Jak mohu správce mých osobních údajů kontaktovat?
Holubová advokáti s.r.o. jako správce můžete kontaktovat následně:

Holubová advokáti s.r.o.
Za Poříčskou bránou 21/365
186 00 Praha 8
Tel.: +420 224 914 050
Email: info@holubova.cz

3. Máte pověřence pro ochranu osobních údajů?
Naše společnost nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.
   
4. Z jakého důvodu zpracováváte moje osobní údaje?
Zpracováváme Vaše osobní údaje zpravidla na základě smlouvy, zejména smlouvy o poskytnutí právní pomoci. V některých případech zpracováváme Vaše osobní údaje na základě zákona (zejména zákon o advokacii).

5. Předáváte moje osobní údaje jiným subjektům?
V běžných případech ne. Výjimku tvoří například substituce jiným advokátem.

6. Předáváte osobní údaje do třetích zemí?
Osobní údaje nepředáváme do třetích zemí, tzn. do zemí mimo Evropskou unii.

7. Domnívám se, že nezpracováváte správně moje osobní údaje.
V tom případě máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. Jaká mám vůči Vám, jako správci mých osobních údajů, práva?
Kdykoliv od nás můžete požadovat, abychom:

  • Vám umožnili přístup k Vašim osobním údajům,
  • opravili Vaše osobní údaje, které nejsou přesné,
  • vymazali Vaše osobní údaje, pokud jsou splněny podmínky uvedené v článku 17 GDPR, případně omezili jejich zpracování.

9. V čem právo na přístup k osobním údajům spočívá?
Vaše práva spočívají v následujících možnostech:

  • Můžete nás požádat, abychom Vám sdělili, zda zpracováváme Vaše osobní údaje.
  • Můžete nás požádat o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o zpracování těchto údajů.
  • Můžete nás požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.
10. Mohu požádat o přístup k osobním údajům někoho jiného, než sebe?
Můžete požádat pouze o přístup ke svým vlastním osobním údajům. Pokud chcete požádat o realizaci práva někoho jiného, musíte od něj na to mít plnou moc.

11. Jak mám tuto žádost podat?
Tuto žádost můžete podat jakýmkoliv způsobem, tedy i emailem. Pověřený pracovník má však povinnost zjistit Vaši totožnost, proto Vás může vyzvat k tomu, abyste doložil svůj doklad.

12. Do kdy mi poskytnete odpověď?
O přijatých opatřeních Vás zpravidla budeme informovat do jednoho měsíce. V některých složitých případech však můžeme lhůtu prodloužit.

13. Kolik stojí tato žádost?
Tato žádost a její vyřízení je bezplatné. Nicméně v odůvodněných případech můžeme požadovat náhradu některých nákladů, (např. cenu přenositelného disku, na kterém je Vám poskytnut seznam všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme).

14. Dal jsem souhlas se zpracováním osobních údajů a chtěl bych ho odvolat. Jak to mám udělat?
Pokud udělujete souhlas se zpracováním některých Vašich osobních údajů, pak máte též právo kdykoli souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. To znamená, že zpracování osobních údajů je do odvolání souhlasu legální.