Zahraničí

Pracujeme mezinárodně a to už od svých studií. Všichni naši právníci studovali nebo získali zkušenosti v zahraničí. Naši právníci jsou aktivními členy mezinárodních profesních organizací Eagle, AIJA, PEOPILEUROJURIS a EURAVOCAT. Pravidelně se účastní právnických konferencí a seminářů, kde přednášejí, udržují stávající zahraniční kontakty a získávají nové. Úspěšně jsme organizovali profesní semináře a kongresy, jako například AIJA kongres v Praze v roce 2014, kterého se zúčastnilo přes 500 advokátů z celého světa nebo výroční setkání organizace EURAVOCAT v roce 2016.

Networking se stal naší druhou přirozeností. Vytvořili jsme spřátelenou síť specializovaných advokátních kanceláří po celém světě, díky čemuž můžeme poskytovat právní služby na vysoké úrovni na 6 kontinentech. Vedle českých společností a jednotlivců, kteří potřebují právní pomoc v zahraničí, jsou naše služby využívány také cizími společnostmi a jednotlivci se zájmem investovat v České republice. Právní pomoc s přeshraničním dosahem poskytujeme zpravidla v oblastech mezinárodního obchodu, zahraničního investování, převodu nemovitostí v zahraničí, přeshraničního vymáhání pohledávek, cestovního práva a úrazů v zahraničí.