Služby

Cestovní ruch, sportovní a zábavní průmysl

Jsme specializovanou advokátní kanceláří pro cestovní kanceláře, cestovní agentury, průvodce cestovního ruchu, horské průvodce a horské vůdce, provozovatele sportovních zařízení, rekreačních a zábavních parků a pro poskytovatele dalších specializovaných a jedinečných cestovních, sportovních a zábavních služeb.

Poskytujeme poradenství v oblasti zakládání a provozu cestovních kanceláří, cestovních agentur a dalších činností v cestovním ruchu. Připravujeme všechny potřebné smlouvy a obchodní podmínky a staráme se o případy profesní odpovědnosti našich klientů.

Naše advokátka, Klára Dvořáková je přední odbornicí na cestovní právo.

Mezi nejvíce poptávané právní služby aktuálně patří:
- asistence/konzultace na zavolání v době mezi 9.00 a 17.00 při řešení problémů vznikajících při provozu CK/CA, lze se domluvit i na asistenci o víkendu
- příprava nebo revize smlouvy s provizními prodejci, plné moci a techniky prodeje
- příprava nebo revize smlouvy správce – zpracovatel osobních údajů, resp. příslušných
ustanovení smlouvy s obchodním partnerem

- příprava rámcové smlouvy s dodavateli služeb (např. s hotelem, průvodcem, jinou CK)
- příprava rámcové smlouvy o organizování pracovních cest
- revize informační povinnosti k používání cookies
- kontrola katalogů a celkové prezentace klienta z pohledu zákona o ochraně spotřebitele
- revize dokumentů podle potřeby, včetně pracovněprávních
- pomoc při řešení reklamací (radou, přípravou odpovědi)
- pomoc při řešení případů vzniku škody během zájezdu (poškození nebo ztráta věcí, újma na zdraví)
- přeshraniční vymáhání pohledávek
- příprava insolvenčního návrhu a zastoupení v insolvenčním řízení
- zastupování klientů cestovních kanceláří v úpadku při vymáhání pojistného plnění od pojišťovny (pojištění pro případ úpadku)
- poskytování právních služeb, které čas od času potřebuje každá právnická osoba (změny ve společnosti apod.)


Našimi specialisty v této oblasti jsou:
Klára Dvořáková
Alice Kubů Frýbová

Zajímá Vás tato oblast? Kontaktujte nás!