Služby

Cestovní ruch, sportovní a zábavní průmysl

Jsme specializovanou advokátní kanceláří pro cestovní kanceláře, cestovní agentury, průvodce cestovního ruchu, horské průvodce a horské vůdce, provozovatele sportovních zařízení, rekreačních a zábavních parků a pro poskytovatele dalších specializovaných a jedinečných cestovních, sportovních a zábavních služeb.

Poskytujeme poradenství v oblasti zakládání a provozu cestovních kanceláří, cestovních agentur a dalších činností v cestovním ruchu. Připravujeme všechny potřebné smlouvy a obchodní podmínky a staráme se o případy profesní odpovědnosti našich klientů.

Naše advokátka, Klára Dvořáková je přední odbornicí na cestovní právo. Je spoluautorkou první české komplexní právní knihy o cestovním právu: Cestovní právo (Dvořáková, roz. Havlíčková, K., Králová, R. Cestovní právo. Praha: C. H. Beck, 2015) a autorkou komentáře ke smlouvě o zájezdu v prvním jednosvazkovém Občanském zákoníku. Komentář (Praha: C. H. Beck, 2017). Klára přednáší cestovní právo na právnické fakultě v Praze , pravidelně publikuje články, přednáší na mezinárodních konferencích a je konzultována jako odborník při přípravě nové legislativy. U Kláry si můžete objednat soukromou přednášku o jakýchkoli specializovaných otázkách z oblasti cestovního práva.

Mezi nejvíce poptávané právní služby aktuálně patří:
- poradenství při implementaci GDPR
- poradenství při zakládání a provozu cestovní cestovní kanceláře a cestovní agentury
- poradenství v otázkách profesní a provozní odpovědnosti
- sepsání nebo revize smlouvy o zájezdu a všeobecných obchodních podmínek
- sepsání nebo revize smlouvy o obchodním zastoupení, zprostředkovatelské a provizní smlouvy
- přeshraniční vymáhání pohledávek
- poradenství a zastupování při řešení reklamace vad zájezdu
- zastupování klientů cestovních kanceláří v úpadku při vymáhání pojistného plnění od pojišťovny (pojištění pro případ úpadku)

Našimi specialisty v této oblasti jsou:
Klára Dvořáková
Alice Kubů Frýbová

Zajímá Vás tato oblast? Kontaktujte nás!