Blog

Soud zrušil třetí opatření obecné povahy Prahy 8 v řadě, které mělo za cíl omezit cyklisty

14. 3. 2019

Spolek Auto*Mat společně s občanem Prahy 8 Tomášem Hnykem, kteří byli zastoupeni advokátem Štěpánem Holubem z kanceláře Holubová advokáti, úspěšně napadli u soudu další opatření obecné povahy Prahy 8, které mělo za cíl omezit plošnou obousměrnou prostupnost pro cyklisty v pražském Karlíně.


Tzv. Karlínské cykloobousměrky byly jako zóna zavedeny v roce 2012. Praha 8 se pokusila dobře fungující cykloobousměrky v Karlíně částečně zrušit opatřením obecné povahy poprvé v roce 2016. Toto opatření na základě podnětů občanů nahradila druhým „opravným“ opatřením v roce 2017. Opatření obecné povahy z roku 2017 bylo ale pro nezákonnost zrušeno na základě rozsudku Nejvyššího správního soudu. Konečný rozsudek, který zrušil druhé opatření, byl vydán v září 2018.


Dne 2. 8. 2018, tedy ještě před konečným rozhodnutím soudu, vyvěsila radnice Prahy 8 návrh třetího opatření obecné povahy na svoji elektronickou úřední desku. Tento návrh byl 20. 8. 2018  bez povšimnutí občanů z elektronické desky opět smazán. K novému návrhu opatření obecné povahy mohli občané, kterých se změny dotýkají, podat své námitky. K podání námitek měli dle zákona 30(!) dnů od vyvěšení opatření na úřední desku. Námitky ale nepodal nikdo, přestože k předchozímu návrhu v roce 2017 bylo podáno několik desítek připomínek.

Aktuální opatření obecné povahy soud zrušil, neboť Úřad městské části Praha 8 „při vydávání přezkoumávaného opatření obecné povahy nedodržel zákonem stanovené podmínky pro procesní postup při jeho vydávání“. Soud mimo jiné konstatoval, že textová a grafická část opatření obecné povahy nebyly dostatečně provázány. Podle soudu tak napadené opatření „nesplňuje podmínku srozumitelnosti“.

Soud se výslovně vyjádřil rovněž k záměru radnice Prahy 8 zřídit pod oblouky Negrelliho viaduktu a kolem něj parkoviště.
K tomu uvedl, že „není v jeho kompetenci ani v jeho odbornosti bezpečně posoudit otázku, zda parkování může mít negativní vliv na viadukt, nicméně posouzení, zda hrozí nepříznivé změny, je právě v kompetenci orgánu památkové péče“. Podle soudu si tak úřad městské části měl nejdříve vyžádat stanovisko památkářů.


Soud se pak nezabýval dalšími výhradami žalobců, neboť výše uvedené stačilo ke zrušení opatření obecné povahy.


Městská část má nyní 90 dní na to, aby vydala nové opatření obecné povahy, kterým celkově upraví dopravu v Karlíně.