Blog

Rozdělí se Facebook na evropský a americký?

20. 7. 2020

16.7.2020 rozhodl Evropský soudní dvůr v případu Schrems, že předávat osobní údaje do USA přes tzv. „Privacy Shield“ není možné. Co tento rozsudek znamená pro Facebook a ostatní, kteří s americkými společnostmi běžně obchodují?


Historie případu Schrems se začala psát už v roce 2010. Pan Schrems jako rakouský občan podal stížnost proti tomu, že Facebook Ltd. se sídlem v Irsku předává jeho osobní údaje do USA své mateřské společnosti Facebook Inc. Irský Facebook se hájil, že důvodem pro toto předání je rozhodnutí Evropské komise, tzv. „Safe harbour“, které jí předávat do USA dovoluje. Tento případ se dostal až před Evropský soudní dvůr, který v roce 2015 prohlásil „Safe harbour“ za neplatný. „Safe Harbour“ byl nahrazen vylepšeným „Privacy Shield“, ten však je však ke dnešku také zrušen.


Evropský soudní dvůr v prvním rozhodnutí v roce 2015 dovodil, že USA musí zajistit "zásadně ekvivalentní" úroveň ochrany osobních údajů, jako požaduje evropské právo. Nicméně právní úprava, která garantuje veřejným orgánům USA generalizovaný přístup k osobním údajům, je v rozporu se základními právy EU. Stejně tak se mu nelíbilo, že dotčení cizinci nemají žádnou možnost přezkoumat zpracování jejich údajů. Proto byl „Safe Harbour“ nahrazen vylepšeným „Privacy Shield“. Zde už existovaly i některé možnosti domáhat se přezkumu zpracování osobních údajů americkými úřady. Možnost amerických úřadů získat bez jakéhokoliv důvodu osobní údaje cizinců však zůstává.

Současný spor mezi panem Schremsem, resp. Úřadem pro ochranu osobních údajů v Irsku a Facebookem se týká stejné věci, a to předávání osobních údajů do USA. Soud přezkoumal primárně „Privacy Shield“, který zrušil. Legální báze pro mnoho společností pro předávání osobních údajů do USA tak padla. Dále se soud zabýval také úpravou tzv. standardních smluvních doložek. U nich dospěl k závěru, že ty je v některých případech možné při předávání do jiných států využít. Standardní smluvní doložky jako legální báze pro předávání zůstávají, ale dozorové úřady mohou zkoumat, zda tyto doložky nejsou v rozporu s právem země, kam jsou osobní data vyvážena. Míříme tedy k dalším sporům o standardní smluvní doložky vždy ve vztahu ke konkrétnímu státu. 


Toto přelomové rozhodnutí povede k obtížnějšímu předávání osobních údajů mezi spřátelenými společnostmi v Evropě a USA a následně může dojít k další fragmentaci služeb. Podle našeho názoru Společnosti budou u svých produktů vymýšlet odlišná řešení pro Evropu oproti USA. Možná tak v budoucnu nebude Facebook v Evropě a Americe stejný.