Blog

Pro koho je nový kompenzační bonus?

15. 3. 2021

Na konci února vstoupil v účinnosti zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021. Od února 2021 tak mohou OSVČ, společníci malých s.r.o. a někteří dohodáři požádat o kompenzační bonus v novém režimu. Nárok mohou mít i ti, kteří podle starého zákona neměli, a naopak mohou ostrouhat ti, kteří starý kompenzační bonus obdrželi.


Nový kompenzační bonus je postaven na poklesu příjmů za určité období. Nově tak podnikatelé nemusí prokazovat, že spadají do činností přímo zakázaných nebo omezených krizovými opatřeními, nebo že jsou na tyto činnosti napojeni. Do budoucna by tak nemělo docházet k situacím, že pracovníci finančních úřadů oznámí podnikatelům, že jejich činnost nebyla zakázána, že pouze jejich zákazníci nemohli služby čerpat jako se to stalo u některých průvodců, cestovních agentur a cestovních kanceláři. Toto jako advokáti vítáme. Ve vztahu ke starému kompenzačnímu bonusu totiž skutečně mnohdy nezbývá než se proti názoru finančního úřadu bránit žalobou.


Podnikatelé musí nově prokázat pokles příjmů, a to o více než 50% vůči srovnávacímu období. Srovnávací období si podnikatel může vybrat a měl by tak učinit po pečlivém uvážení, aby mu rozdíl v příjmech vyšel skutečně minimálně o 50% nižší. Potěšující je zvýšení kompenzačního bonusu z 500 Kč na 1.000 Kč denně. Kompenzační bonus za únor 2021 mohou podnikatelé obdržet i v případě, že za stejné období požádali o starý kompenzační bonus.

Spousta chyb z minulého kompenzačního bonusu však zůstává. Kompenzační bonus stále nelze čerpat souběžně s jinými programy vyjma Antiviru. OSVČ, kteří by chtěli čerpat i v jiných programech jako například v připravovaném Covid – nepokryté náklady, budou mít smůlu. Oproti tomu společnosti s ručením omezeným nikoliv. Ty totiž nejsou příjemcem kompenzačního bonusu, těmi jsou jejich společníci. Sróčka tak nárok na čerpání v jiných programech mít budou.


Jelikož nový kompenzační bonus přináší mnoho otázek, připravili jsme pro Asociace cestovních kanceláří České republiky základní přehled podmínek čerpání. V současnosti pracujeme na zodpovězení dotazů členů asociace. Rádi poradíme i Vám.