Blog

Pokřtili jsme knihu o GDPR

15. 10. 2019

Kolektiv z naší advokátní kanceláře pod vedením hlavní autorky Alice Frýbové napsal knihu týkající prvních zkušeností s GDPR ve školství.


Křest proběhl 14. 10. 2019 na konferenci nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a.s., s názvem Zástupce na cestě k úspěchu, kde měla Alice Frýbová také příspěvek na téma: Co se událo od vstupu GDPR v účinnost. Konference probíhala v budově Magistrátu hlavního města Prahy, byla zaměřena na školství a určena především pro zástupce ředitelů škol. Kmotrou knihy se stala Ivana Frýbová, maminka Alice.


Na knize se mimo Alice Frýbové podíleli také Štěpán HolubLenka Švarcová a Pavlína Hlavenková. Informace v ní vycházejí z našich praktických zkušeností pověřence pro ochranu osobních údajů a implementace GDPR.