Blog

Odstranění nekvalitní výuky se žáci musí domáhat včas, ne až po maturitní zkoušce.

Jste nespokojeni s kvalitou výuky na vaší škole? Pak raději jednejte dříve, než bude pozdě. Ve chvíli, kdy neuspějete u maturitní zkoušky, už pozdě je. To vyplývá z nového rozhodnutí Nejvyššího správní soudu.

Stížnosti a žaloby na nesložení maturitní zkoušky jsou ve školství relativně časté. V tomto případě neuspěl žák u maturitní zkoušky z německého jazyka. V rámci přezkumu si stěžoval mimo jiné na nekvalitní práci učitelů během jeho studia na gymnáziu. Podle něj byly nesprávné odpovědi zapříčiněny zcela nedostatečnou a neadekvátní výukou němčiny na gymnáziu. Žák měl dle svých slov z tohoto předmětu nadprůměrný prospěch a věřil, že výuka na gymnáziu jej na maturitní zkoušku připraví.

V tomto ohledu mu však soud řekl, že případnou nízkou kvalitu výuky měl řešit dříve, jinou cestou a s jinými orgány než v rámci soudního přezkumu výsledku maturitní zkoušky. Dle něj také skutečnost, že je někdo výborným studentem s nadprůměrnými výsledky nemůže mít vliv hodnocení jeho závěrečné zkoušky. Žalobu tedy nakonec jak Městský soud, tak Nejvyšší správní soud zamítl.

Co si z toho vzít? Pokud nejste spokojeni s výukou na Vaší škole, je třeba jednat hned. Uvádět konkrétní pochybení, řešit věc s třídním učitelem, výchovným poradcem nebo ředitelem, případně s Českou školní inspekcí. Maturitní zkouška k hodnocení učitelů prostě neslouží.

Stewards, paní Eva

Nikdo pro mě zatím tolik neudělal.

CK Livingstone

Opětovně děkuji za cenné rady. Lépe se mi dýchá, když vím, na koho se obrátit.

Jitka Popelková, jednatelka

Anders Thorsen Advokatanpartsselskab

Spolupráce pro mě byla velkým potěšením.

Anders Thorsen, partner, advokát

Kontaktní formulář