Blog

Odstranění nekvalitní výuky se žáci musí domáhat včas, ne až po maturitní zkoušce.

15. 11. 2022

Jste nespokojeni s kvalitou výuky na vaší škole? Pak raději jednejte dříve, než bude pozdě. Ve chvíli, kdy neuspějete u maturitní zkoušky, už pozdě je. To vyplývá z nového rozhodnutí Nejvyššího správní soudu.


Stížnosti a žaloby na nesložení maturitní zkoušky jsou ve školství relativně časté. V tomto případě neuspěl žák u maturitní zkoušky z německého jazyka. V rámci přezkumu si stěžoval mimo jiné na nekvalitní práci učitelů během jeho studia na gymnáziu. Podle něj byly nesprávné odpovědi zapříčiněny zcela nedostatečnou a neadekvátní výukou němčiny na gymnáziu. Žák měl dle svých slov z tohoto předmětu nadprůměrný prospěch a věřil, že výuka na gymnáziu jej na maturitní zkoušku připraví.


V tomto ohledu mu však soud řekl, že případnou nízkou kvalitu výuky měl řešit dříve, jinou cestou a s jinými orgány než v rámci soudního přezkumu výsledku maturitní zkoušky. Dle něj také skutečnost, že je někdo výborným studentem s nadprůměrnými výsledky nemůže mít vliv hodnocení jeho závěrečné zkoušky. Žalobu tedy nakonec jak Městský soud, tak Nejvyšší správní soud zamítl.

Co si z toho vzít? Pokud nejste spokojeni s výukou na Vaší škole, je třeba jednat hned. Uvádět konkrétní pochybení, řešit věc s třídním učitelem, výchovným poradcem nebo ředitelem, případně s Českou školní inspekcí. Maturitní zkouška k hodnocení učitelů prostě neslouží.