Blog

Minutka - Jaký je rozdíl mezi průvodcem, horským průvodcem a horským vůdcem?

28. 10. 2020
Poskytování služeb spojených se sportem, pohybem v přírodě, v horském nebo vysokohorském prostředí klade zvýšené požadavky na bezpečnost klientů, čemuž odpovídá živnostenské zařazení těchto činností do kategorií živností vázaných nebo řemeslných.

Podnikatelé, kteří poskytují služby v oboru zařazeném do seznamu řemeslných nebo vázaných živností, potřebují
splnit k získání oprávnění a provozování živnosti vedle obecných požadavků na svéprávnost a bezúhonnost také
požadavek odborné způsobilosti. Předpokladem odborné způsobilosti je prakticky vždy kombinace odborného vzdělání
a praxe, případně složení profesní zkoušky u autorizovaného subjektu, u které se předpokládá, že ji osoba bez
praxe nezvládne. Proto kupříkladu, jestliže chce subjekt nabízet své služby jako průvodce po horách, musí si zažádat
o živnostenské oprávnění pro průvodcovskou činnost horskou a doložit absolvování rekvalifikačního kurzu pro tuto činnost a 4 roky praxe v oboru nebo doložit úspěšné splnění zkoušky
profesní kvalifikace pro horského průvodce.

Tady ale povinnosti nekončí. Podle § 7 odst. 6 živnostenského zákona musí podnikatel výkon některých regulovaných
povolání povinně zajistit odborně způsobilými osobami. Těmito povoláními jsou právě činnost horského průvodce, horského vůdce nebo činnost tělovýchovná a sportovní v jakékoli sportovní oblasti.

Chcete se o nástrahách podnikání v oblasti horských profesí dozvědět
více? Podívejte se Minutku a kontaktujte nás.